Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

     Výuka     
     
     
     
     Další informace
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
Autor: Ing. Anna Julínková
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:
Dr. Ing. Jana Gláserová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá problematikou leasingu z hlediska české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V teoretické části práce je rozebrána problematika leasingu, jak finančního, tak operativního z pohledu české účetní legislativy a z pohledu IFRS. Na závěr teoretické práce bylo provedeno obecné srovnání těchto dvou účetních systémů. Praktická část práce je zaměřena na účetní zachycení leasingu z pohledu nájemce na konkrétních leasingových smlouvách. V závěru práce je provedeno porovnání výsledků obou účetních úprav, jak z hlediska dopadu na výsledek hospodaření, tak z hlediska dopadu na bilanční sumu.
Klíčová slova:
česká právní úprava účetnictví, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, operativní leasing, komparace, finanční leasing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..