Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparace vykazování dlouhodobého majetku dle IAS/IFRS a české právní úpravy
Autor: Ing. Jitka Zikánová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Dr. Ing. Jana Gláserová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Komparace vykazování dlouhodobého majetku dle IAS/IFRS a české právní úpravy
Abstrakt:ZIKÁNOVÁ, J. Komparace vykazování dlouhodobého majetku dle IAS/IFRS a české právní úpravy. Diplomová práce. Brno, 2010. Diplomová práce se zabývá srovnáním evidence dlouhodobého majetku v rámci české právní úpravy účetnictví a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Teoretická část je převážně zaměřena na specifika evidence dlouhodobého majetku v rámci IFRS. Praktická část je následně zaměřena na vybraný případ společnosti, která vede evidenci dlouhodobého majetku podle české účetní úpravy a podle IFRS.
Kľúčové slová:dlouhodobý majetek, mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS, evidence majetku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..