Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vykazování dlouhodobých aktiv dle mezinárodních účetních standardů
Autor: Ing. Markéta Stehlíková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Monika Hrubešová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vykazování dlouhodobých aktiv dle mezinárodních účetních standardů
Abstrakt:Stehlíková, M. Vykazování dlouhodobých aktiv dle mezinárodních účetních standardů. Bakalářská práce. Brno: MENDELU v Brně, 2010. V teoretické části textu bakalářské práce jsou popsány základní rozdíly mezi vykazováním dlouhodobých aktiv dle české účetní legislativy a IFRS doplněné o praktické příklady pro snadnější pochopení problematiky. V praktické části je provedena konverze reprezentativních položek v oblasti dlouhodobých aktiv konkrétní společnosti. Ve stěžejní části práce jsou provedeny návrhy interních směrnic této společnosti vyhovující požadavkům ČÚL, ČDL, IFRS a koncernové směrnici. Výsledkem jsou doporučení na změny požadavků v některých oblastech vykazovaných aktiv.
Kľúčové slová:ČÚL, IFRS, dlouhodobá aktiva, směrnice, leasing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..