Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
University e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

     
     
     Publications     Curriculum vitae     
Bodies
     
Further information
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Inventories and work in progress in a selected accounting entity
Written by (author): Ing. Lenka Štočková
Department:
Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Opponent:
Ing. Pavlína Minaříková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zásoby a rozpracované zakázky ve vybrané účetní jednotce
Summary:
V této diplomové práci se zabývám oceňováním a účtováním vybraných zásob. Cílem je analýza oceňování zásob vlastní výroby. Zaměřuji se zejména na nedokončenou výrobu a oceňováním dlouhodobých rozpracovaných zakázek. Zjišťuji, zda v systému dané účetní jednotky existují chyby. V práci rovněž komparuji metodické postupy dle české právní úpravy a dle mezinárodních účetních standardů. V práci navrhnu doporučení pro zvolenou účetní jednotku.
Key words:
nedokončená výroba, oceňování, mezinárodní účetní standardy, zásoby vlastní výroby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..