Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     
     
     Publikace     Životopis     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Zásoby a rozpracované zakázky ve vybrané účetní jednotce
Autor:
Ing. Lenka Štočková
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:
Ing. Pavlína Minaříková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Zásoby a rozpracované zakázky ve vybrané účetní jednotce
Abstrakt:V této diplomové práci se zabývám oceňováním a účtováním vybraných zásob. Cílem je analýza oceňování zásob vlastní výroby. Zaměřuji se zejména na nedokončenou výrobu a oceňováním dlouhodobých rozpracovaných zakázek. Zjišťuji, zda v systému dané účetní jednotky existují chyby. V práci rovněž komparuji metodické postupy dle české právní úpravy a dle mezinárodních účetních standardů. V práci navrhnu doporučení pro zvolenou účetní jednotku.
Klíčová slova:
nedokončená výroba, oceňování, mezinárodní účetní standardy, zásoby vlastní výroby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..