Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Evidence hospodářské činnosti samostatně hospodařícího rolníka
Autor: Ing. Petra Kozárková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Marek Klíč
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Evidence hospodářské činnosti samostatně hospodařícího rolníka
Abstrakt:KOZÁRKOVÁ, P. Evidence hospodářské činnosti samostatně hospodařícího rolníka. Diplomová práce. Brno, 2009. Diplomová práce je zpracovaná na téma "Evidence hospodářské činnosti samostatně hospodařícího rolníka". V teoretické části je pojednáno o zemědělském podnikání a možných způsobech evidence hospodaření. Především je práce zaměřena na daňovou evidenci, postup při zjišťování základu daně z příjmů zemědělského podnikatele a zachycení jednotlivých kroků při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, včetně vyčíslení daňového dopadu. V praktické části je charakterizován způsob vedení daňové evidence zemědělského podnikatele Ing. Václava Mésze. Na základě vyhodnocení daňového dopadu převodu, možných dotačních titulů a složitosti vedení evidence je v závěru podnikateli doporučeno, která z evidencí je pro něj výhodnější.
Kľúčové slová:zemědělský podnikatel, daňová evidence, dotace do zemědělství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..