Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
Autor: Bc. Jana Hanušová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Zdeněk Macek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobým majetkem z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních standardů IAS/IFRS. V teoretické části práce je cílem definovat hlavní odlišnosti těchto systémů. V praktické části tyto výsledky aplikovat na konkrétní příklady z praxe. Cílem praktické části tedy je provedení konverze konkrétních účetních případů zpracovaných podle české účetní legislativy, tak aby vyhovovaly IAS/IFRS. V bakalářské práci je rovněž zmíněna problematika malého a středního podnikání v oblastí evropské harmonizace účetnictví a výkaznictví.
Kľúčové slová:dlouhodobý majetek, leasing, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..