Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Specifika účtování a auditu obcí a jejich dobrovolných svazků
Autor: Ing. Zuzana Klímová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Libor Harmann
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Specifika účtování a auditu obcí a jejich dobrovolných svazků
Abstrakt:Cílem této práce je analýza hlavních odlišností vedení účetnictví obcí a dobrovolných svazků obcí oproti podnikatelům a rozbor přezkoumání hospodaření spočívající ve vymezení podstatných znaků přezkumu. Analýzou účetnictví obcí a DSO podle jednotlivých účetních tříd jsou získané specifické poznatky aplikovány do konkrétních účetních případů, které je nutné zaúčtovat odlišně, než-li u podnikatelských subjektů. Oblasti přezkumu jsou shrnuty do postupu, kde jsou navržena hlediska přezkoumávání pro zaměstnance kraje a auditory. Obce při výkonu hlavní činnosti a DSO nesmějí odpisovat dlouhodobý majetek, drobný majetek je dlouhodobou formou majetku, specifické jsou účty účtové třídě 2 zabezpečující financování a příjmy a výdaje jsou uspořádány do rozpočtové skladby. Obce a DSO volí mezi jedním bankovním účtem a mezi zvlášť vedeným příjmovým a výdajovým bankovním účtem. Na pasivní straně rozvahy je rozdílná struktura fondů. Auditor navíc musí dodržovat profesní právní předpisy a na auditorskou profesi jsou kladeny všeobecně vyšší požadavky.
Kľúčové slová:účetnictví obcí, účetnictví DSO, přezkoumání hospodaření, audit

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..