Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

     Výuka     
     
     
     
Orgány     Další informace
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Komparace vybraných oblastí US GAAP a českého účetnictví
Autor: Ing. Dagmar Effenbergerová
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Komparace vybraných oblastí US GAAP a českého účetnictví
Abstrakt:
Práce se zabývá rozborem rozdílů mezi Americkými všeobecně uznávanými účetními zásadami US GAAP a českou právní úpravou účetnictví, které jsou podstatné pro analyzovanou účetní jednotku. Porovnává jednotlivé typy účetních případů, obecné účetní zásady a základy účetnictví, které jsou charakteristické pro Českou Republiku a Spojené Státy Americké. Pro úplnost informací přibližuje rovněž historii, původ a vznik amerického účetního systému a objasňuje tak různorodé přístupy obou metod k účetnictví malých a středně velkých podnikatelských subjektů. Prostřednictvím analýzy rozdílů mezi oběma účetními systémy je vypracována metodika pro převod údajů z účetnictví primárně vedeného podle US GAAP na účetnictví podnikatelů dle českých předpisů.
Klíčová slova:
komparace, US GAAP, metodika, účetnictví, převod účetní závěrky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..