Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
University e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The comparison of czech and italian accounting in terms of controlling and subsidiary company
Written by (author): Ing. Renata Bártová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Minařík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
Summary:Předmětem diplomové práce je seznámení čtenáře s italským účetním kodexem, s italskými právními předpisy a aplikací mezinárodních standardů účetního výkaznictví v této zemi. Pro úplnost se zde zmiňuji okrajově i o účetnictví a právní úpravě platné v České republice. Celá práce je koncipována do čtyř hlavních celků. V úvodních kapitolách se čtenář dočte o procesu harmonizace ve světě i EU, o Mezinárodních účetních standardech a problematice malých a středních podniků (v ČR i v IT). Následující dvě kapitoly se věnují italskému a českému účetnictví. Tyto části bych souhrnně nazvala jako vlastní práce, která je zaměřena mimo jiné na rozdíly českého italského účetnictví obecně a následně také v konkrétních účetních jednotkách. V poslední části práce jsou shrnuty podstatné rozdíly těchto dvou národních celků obecně. V případě stanovených závěrů u konkrétních účetních jednotek jsou navržena i vhodná řešení.
Key words:Italské účetnictví, České účetnictví, Komparace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..