Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Životopis     
Orgány     Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
Autor: Ing. Renata Bártová
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Minařík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
Abstrakt:Předmětem diplomové práce je seznámení čtenáře s italským účetním kodexem, s italskými právními předpisy a aplikací mezinárodních standardů účetního výkaznictví v této zemi. Pro úplnost se zde zmiňuji okrajově i o účetnictví a právní úpravě platné v České republice. Celá práce je koncipována do čtyř hlavních celků. V úvodních kapitolách se čtenář dočte o procesu harmonizace ve světě i EU, o Mezinárodních účetních standardech a problematice malých a středních podniků (v ČR i v IT). Následující dvě kapitoly se věnují italskému a českému účetnictví. Tyto části bych souhrnně nazvala jako vlastní práce, která je zaměřena mimo jiné na rozdíly českého italského účetnictví obecně a následně také v konkrétních účetních jednotkách. V poslední části práce jsou shrnuty podstatné rozdíly těchto dvou národních celků obecně. V případě stanovených závěrů u konkrétních účetních jednotek jsou navržena i vhodná řešení.
Klíčová slova:Italské účetnictví, České účetnictví, Komparace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..