Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komparace účetního systému IAS/IFRS a české účetní legislativy v oblasti dlouhodobého majetku
Autor: Bc. Kristína Lašáková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Ondřej Brzek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Komparace účetního systému IAS/IFRS a české účetní legislativy v oblasti dlouhodobého majetku
Abstrakt:Jak již z názvu vyplývá, bakalářská práce je soustředěna na srovnání požadavků dvou účetních systémů. Konkrétně je zaměřena na oblast, která je nejvýznamnější složkou většiny podniků a existuje v ní i nejvíce rozdílů, jde o: dlouhodobý hmotný majetek, finanční leasing z pohledu pronajímatele a nájemce a dlouhodobý nehmotný majetek. První polovina práce se zabývá problematikou harmonizace a tří základních standardů upravujících dlouhodobý majetek a leasing. V praktické části jsou základní rozdílné operace zaúčtovány dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví a dle českých účetních standardů. hlavním cílem je porovnání dopadu na výsledek hospodaření vlivem odlišných postupů.
Kľúčové slová:Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS, Dlouhodobý majetek, Harmonizace účetnictví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..