Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dlouhodobý majetek dle české právní úpravy a dle mezinárodních účetních standardů
Autor: Ing. Jana Martináková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Petra Bartoňková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dlouhodobý majetek dle české právní úpravy a dle mezinárodních účetních standardů
Abstrakt:Jak již název napovídá, tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobým majetkem z pohledu více účetních soustav. Hlavní pozornost je věnována dlouhodobému hmotnému majetku a jeho konfrontaci v oblasti zachycení, oceňování, odpisování a účtování s pravidly české účetní legislativy, IAS/IFRS a US GAAP. Stěžejním cílem je definování nejvýznamnějších rozdílů mezi nimi. Teoretická část se soustřeďuje jak na charakteristiku dlouhodobého majetku v širších souvislostech, tak na specifika jeho hmotné varianty. V praktické části jsou pak teoretické poznatky uplatněny na skutečných příkladech z praxe. Významným prvkem práce je i vymezení dopadu na hospodářský výsledek vlivem odlišných pravidel a postupů účetních soustav.
Kľúčové slová:dlouhodobý majetek, IAS/IFRS, IFRS, US GAAP, dlouhodobý hmotný majetek

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..