Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
Autor: Ing. Petra Pavlíková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Macek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
Abstrakt:Tato práce vytváří stručný přehled o systému českého a německého účetnictví. Jsou zde uvedeny zásadní odlišnosti v oblasti vymezení a ocenění jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Na praktickém příkladě je ukázán převod české účetní závěrky v konkrétní účetní jednotce na účetní závěrku, která splňuje německé legislativní požadavky a požadavky mateřské společnosti. Důvody vedoucí k úpravě položek zjištěných z české účetní závěrky a dopad těchto změn na hospodaření společnosti jsou podrobně analyzovány. Tato práce bude v budoucnu využívána ve firmě MANN+HUMMEL (CZ) jako manuál při převodu české účetní závěrky na účetní závěrku splňující německé právní předpisy a předpisy mateřské společnosti.
Kľúčové slová:účetnictví, účetní závěrka, komparace, Německo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..