Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
University e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

     
Lesson
     
     Publications     Curriculum vitae     
Bodies
     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Comparison of selected areas of the Czech and the German accounting
Written by (author):
Department:
Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Jan Macek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
Summary:Tato práce vytváří stručný přehled o systému českého a německého účetnictví. Jsou zde uvedeny zásadní odlišnosti v oblasti vymezení a ocenění jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Na praktickém příkladě je ukázán převod české účetní závěrky v konkrétní účetní jednotce na účetní závěrku, která splňuje německé legislativní požadavky a požadavky mateřské společnosti. Důvody vedoucí k úpravě položek zjištěných z české účetní závěrky a dopad těchto změn na hospodaření společnosti jsou podrobně analyzovány. Tato práce bude v budoucnu využívána ve firmě MANN+HUMMEL (CZ) jako manuál při převodu české účetní závěrky na účetní závěrku splňující německé právní předpisy a předpisy mateřské společnosti.
Key words:
účetnictví, účetní závěrka, komparace, Německo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Thesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..