Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
Orgány
     
Další informace
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jan Macek
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
Abstrakt:Tato práce vytváří stručný přehled o systému českého a německého účetnictví. Jsou zde uvedeny zásadní odlišnosti v oblasti vymezení a ocenění jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Na praktickém příkladě je ukázán převod české účetní závěrky v konkrétní účetní jednotce na účetní závěrku, která splňuje německé legislativní požadavky a požadavky mateřské společnosti. Důvody vedoucí k úpravě položek zjištěných z české účetní závěrky a dopad těchto změn na hospodaření společnosti jsou podrobně analyzovány. Tato práce bude v budoucnu využívána ve firmě MANN+HUMMEL (CZ) jako manuál při převodu české účetní závěrky na účetní závěrku splňující německé právní předpisy a předpisy mateřské společnosti.
Klíčová slova:
účetnictví, účetní závěrka, komparace, Německo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..