Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
Autor: Ing. Dana Mejzlíková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Eva Novotná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
Abstrakt:Téma této diplomové práce je "Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti. " Cílem je analýza v oblasti mzdové a personální agendy, účetní zachycení vybraných vztahů této účetní jednotky ke svým zaměstnancům, společníkům a orgánům společnosti. Dalším cílem je posouzení způsobu odměňování vybraných orgánů společnosti a posouzení výhod a nevýhod vybraného způsobu odměňování z pozice firmy a uvedené osoby. Tato práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní pojmy vyskytující se v oblasti mzdové problematiky a pracovního práva, daně z příjmů, dále sociálního a zdravotního pojištění. Praktická část je zaměřena na analýzu personální a mzdové agendy ve společnosti s ručením omezeným. U vybraných případů je provedeno srovnání možných způsobů řešení a navrhnuto řešení, které je pro sledovanou společnost, společníky, vybrané orgány společnosti, popř. i pro její zaměstnance nejvýhodnější.
Kľúčové slová:mzdové účetnictví, zaměstnanci, společnost s ručením omezeným

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..