Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
Autor: Ing. Veronika Zezulková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
Abstrakt:Práce se zabývá analýzou oceňování a účtování nakupovaných zásob a zásob vlastní výroby ve vybraném zemědělském družstvu. Teoretická část práce nejprve vymezuje základní členění, oceňování a způsoby účtování zásob. Poté se věnuje sestavováním kalkulací a inventarizaci. Významná část práce je zaměřena na porovnání českých účetních předpisů s Mezinárodními účetními standardy. V praktické části je popsána charakteristika zemědělského podniku, organizační struktura, obchodní a výrobní činnost, informační systém a oběh dokladů. Na základě příkladů uvedených v této části je zhodnoceno, zda podnik při účtování zásob postupuje správným způsobem.
Kľúčové slová:Mezinárodní účetní standardy, Kalkulace, Inventarizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..