Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dobrovoľný audit účtovnej závierky ako nástroj kontroly
Autor: Ing. Michaela Uhríková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Habanec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Dobrovoľný audit účtovnej závierky ako nástroj kontroly
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je posúdenie využiteľnosti metód používaných v súlade s medzinárodnými štandardami a ich následná modifikácia pre potreby dobrovoľného auditu účtovnej jednotky, ktorej hlavným predmetom činnosti je zákazková výroba softvéru. Práca je rozdelená na dve hlavné časti, v prvej si stano-vím ciele práce, charakterizujem auditnú činnosť, priblížim fázy auditu a špecifiká. V druhej časti uskutočním audit spoločnosti v súlade s medzinárodnými audítor-skými štandardmi, prostredníctvom čoho odpoviem na stanovené ciele práce. Zá-roveň poskytnem odporúčania pre auditovanú spoločnosť.
Kľúčové slová:účtovná dokumentácia, riziko, významnosť, účtovná závierka, audit, zákazková výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..