Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výuka          Publikace     Životopis
     
     Další informace
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Dobrovolný audit účetní závěrky jako nástroj kontroly
Autor:
Ing. Michaela Uhríková
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:
Dobrovoľný audit účtovnej závierky ako nástroj kontroly
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je posúdenie využiteľnosti metód používaných v súlade s medzinárodnými štandardami a ich následná modifikácia pre potreby dobrovoľného auditu účtovnej jednotky, ktorej hlavným predmetom činnosti je zákazková výroba softvéru. Práca je rozdelená na dve hlavné časti, v prvej si stano-vím ciele práce, charakterizujem auditnú činnosť, priblížim fázy auditu a špecifiká. V druhej časti uskutočním audit spoločnosti v súlade s medzinárodnými audítor-skými štandardmi, prostredníctvom čoho odpoviem na stanovené ciele práce. Zá-roveň poskytnem odporúčania pre auditovanú spoločnosť.
Klíčová slova:
účtovná dokumentácia, riziko, významnosť, účtovná závierka, audit, zákazková výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..