Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
University e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monica Adjorkor Mensah
Accessing the Internal Control systems of small and medium scale enterprises in Ghana (Case Study: Adenta Municipality)
January 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Balík
Leases in a chosen company
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Bártová
Inventarizace majetku a závazků ve vybrané účetní jednotce
May 2005Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Bártová
Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
January 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Konsolidovaná účetní závěrka dle české legislativy a požadavků IAS/IFRS
May 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Účetní systém vybraného lesnického podniku
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Bošiaková
Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve zvolené účetní jednotce
May 2006Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Anastasia Botsman
Možné dopady potenciální aplikace principu převodu práva užívání u leasingových smluv vybraných subjektů
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Buličková
Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivo Cigánek
Analýza účetní závěrky vybrané firmy
March 2004Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Dančišínová
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
July 2004Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Žaneta Dočekalová
Vedení skladové evidence ve zvolené účetní jednotce prostřednictvím vybraného informačního systému
January 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Dohnalová
Analýza hmotného dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce
January 2006Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Doležalová
Účetní, daňové a právní aspekty výběru a změny formy podnikání
June 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Dvořáček
Vykazování transakcí v cizích měnách a kurzové rozdíly ve vybrané akciové společnosti
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dagmar Effenbergerová
Komparace vybraných oblastí US GAAP a českého účetnictví
January 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Alice Fajtová
Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
May 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Foret
Možné přístupy k vykazování výnosů vybraných kontraktů v systémech finančního výkaznictví.
December 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Furchová
Účetní a daňové aspekty bytového družstva a společenství vlastníků jednotek
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marika Gibalová
Uplatnění zásady opatrnosti v účetnictví
April 2006Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Yusnita Goldmann
Profit-oriented cost and benefit accounting of general practitioner practices in geriatric patients
October 2021Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Habanec
Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Petr Habanec
Odložená daň z příjmů v různých systémech účetního výkaznictví
August 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Hajduch
Účetní a daňové problémy vybraných forem bydlení
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Hájková
Vybrané účetní a daňové problémy cestovní kanceláře
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lenka Halíková
Účtování a zdanění vybrané cestovní kanceláře
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miloslava Hamplová
Dlouhodobý majetek z pohledu české účetní legislativy a IFRS
June 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Hanušková
Vykazování leasingových smluv za využití konceptu převodu práva užívání
January 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Hanušová
Komparace vykazování vybraných položek závěrek malých a středních podniků dle české účetní legislativy a IAS/IFRS
January 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Hanušová
Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hartmanová
Vykazování výsledku hospodaření dle české právní úpravy účetnictví a IFRS
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeňka Havlátová
Audit vybraných oblastí účetní závěrky zvolené účetní jednotky
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Hejtmánek
Audit vybraných oblastí účetní závěrky
May 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hladká
Oceňování a vykazování zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Hlavicová
Účetní závěrka vybrané společnosti se zaměřením na respektování zásady opatrnosti
January 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Holišová
Specifika účtování a zdaňování vybrané neziskové organizace
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hrabalová
Rozhodování malých a středních podniků sestavujících konsolidovanou účetní závěrku o využití IFRS pro SME
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Hudcová
Konsolidovaná účetní závěrka dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Indrová
Individuální podnikatel z účetního a daňového hlediska
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Monika Jakubčíková
Míra aplikace prvků vyspělých systémů výkaznictví do národní úpravy účetnictví ziskového a neziskového sektoru v ČR
November 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Jankovičová
Odložená daň z příjmů a její význam a struktura v jednotlivých sektorech
January 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Jízdný
Efficiency of fixed assets use in the chosen company
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Jochmanová
Účetní a daňové problémy subjektu podnikajícího v cestovním ruchu
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Julínková
Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
May 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Kalusová
Účetní a daňová problematika společenství vlastníků bytových jednotek
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Katrincová
Vnitropodnikové směrnice vybrané účetní jednotky podnikající v cestovním ruchu
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Iveta Klimešová
Oceňováni a účtování o biologických aktivech se zaměřením na lesní hospodářství
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Klímová
Specifika účtování a auditu obcí a jejich dobrovolných svazků
April 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Kočvarová
Výběr vhodného ekonomického informačního systému pro vybranou účetní jednotku
May 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Kokrdová
Zobrazení nejistoty spojené s leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Koláčková
Potenciální dopady aplikace IFRS 16
April 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Komárková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském podniku
May 2005Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miluše Korbelová
IFRS pro SME a jeho použití jako základny pro určení daňových povinností
August 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Korduliaková
Finanční analýza obce jako nástroj efektivního finančního řízení
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Kourková
Efektivnost hospodaření samostatně hospodařícího rolníka
May 2007Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Kourková
Hmotný dlouhodobý majetek ve vybrané účetní jednotce
May 2004Displaying the final thesis
57.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Michaela Kozaňáková
Vypovídací schopnost účetních výkazů v oblasti stálých aktiv
May 2020Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kozárková
Evidence hospodářské činnosti samostatně hospodařícího rolníka
May 2009Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kozel
Audit finančního cyklu - základní kapitál, dluhové instrumenty a investice
January 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Krátká
Vykazování goodwillu ve vybraných systémech finančního výkaznictví
April 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Krčmař
Ekonomický informační systém v dopravním podniku
June 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ilona Krejčí
Hmotný dlouhodobý majetek ve vybrané účetní jednotce
January 2005Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michaela Krejčová
Metodické postupy pro vyčíslení a zachycení goodwillu podnikatelských subjektů
July 2020Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Křížová
Pohledávky ve zvolené účetní jednotce
May 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kubičíková
Účetní a daňové problémy vybrané cestovní kanceláře
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Lašáková
Komparace účetního systému IAS/IFRS a české účetní legislativy v oblasti dlouhodobého majetku
May 2008Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natálie Laureysová
Vykázování výnosů z pronájmu v souvislosti s aplikací konceptu převodu práva užívání
May 2012Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Leitnerová
Analýza nákladů, výnosů a výsledku hospodaření vybrané společnosti
April 2004Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Lipenská
Specifika vykazování zemědělské výroby
December 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Lukašíková
Vybrané aspekty hospodaření profesionálních hokejových klubů v České republice
May 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Maciejkowová
Hmotný dlouhodobý majetek a možnosti jeho pořízení
January 2009Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Blanka Machalínková
Účetní a daňová problematika založení cestovní kanceláře se zaměřením na regionální produkty
May 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Abdul Mansulu
Corporate compliance with International Financial Reporting Standards of listed companies in Ghana
October 2020Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Martináková
Dlouhodobý majetek dle české právní úpravy a dle mezinárodních účetních standardů
May 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Martincová
Implementace IFRS do malých a středních podniků
April 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Martykánová
Deriváty ve vybrané účetní jednotce
May 2010Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Mejzlíková
Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
May 2006Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Mičková
Aplikace metodických postupů vykazování IFRS pro SME na vybranou českou účetní jednotku
January 2012Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Miklasová
Uplatnění účetních zásad s důrazem na zásadu opatrnosti ve vybrané účetní jednotce
May 2004Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Mikušová
Dopady vykazování odložené daně v konkrétních subjektech vykazujících v souladu s IFRS v zemích lišících se vazbou mezi účetnictvím a daňovými pravidly
May 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Mikušová
Krátkodobé pronájmy v těžební činnosti - účetní a daňové problémy
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Mrňová
Zásoby ve vybraném zemědělském podniku
May 2007Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Mrvová
Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a společníky
April 2004Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Hagen Müller
Transformation through digitization in auditing
October 2021Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Němcová
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
January 2005Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloslava Novotná
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
May 2005Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radana Novotná
Aplikace IFRS pro SME ve vybrané účetní jednotce
December 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Ostrý
Finanční dopady aplikace koncepce převodu práva užívání u leasingových smluv
May 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Otáhalová
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v zemědělském podniku
April 2004Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Oulehlová
Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
May 2005Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Jana Pavlasová
Nové přístupy k vykazování leasingových smluv na straně pronajímatele
May 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ilona Pavlíková Pelzová
Problematika funkce a hospodaření příspěvkové organizace zřízené ÚSC
January 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Pavlíková
Finanční leasing jako způsob pořízení dlouhodobého majetku
May 2004Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Pavlíková
Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
December 2006Displaying the final thesis
95.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Petříková
Aplikace IFRS pro SME ve vybraném zemědělském podniku.
January 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Poskočilová
Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
May 2019Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Přibilíková
Rezervy jako nástroj zásady opatrnosti v účetnictví
May 2006Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Přibilíková
Vybrané zúčtovací vztahy z obchodního styku ve zvolené účetní jednotce
April 2008Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Rojková
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané společnosti
April 2006Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Rojková
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané společnosti
October 2006Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Roupcová
Informační systém v hotelovém komplexu
May 2008Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Rozprýmová
Účetní a daňové aspekty výběru vhodné formy podnikání
December 2009Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Rybníčková
Konsolidace účetní závěrky ve veřejné správě Slovenské republiky
May 2014Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Říhová
Finanční leasing jako způsob pořízení dlouhodobého majetku
January 2007Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Říhová
Pořizování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.
May 2004Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Sedláčková
Problematika přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví u odborových organizací.
May 2005Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Skládaná
Účetní a daňové aspekty použití osobního automobilu pro služební účely u právnické osoby
December 2008Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Soliková
Výběr vhodné metody ocenění podniku
May 2010Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Stehlíková
Účetní a daňová problematika církví
June 2010Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Stehlíková
Vykazování dlouhodobých aktiv dle mezinárodních účetních standardů
May 2010Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Stejskalová
Projevy zásady opatrnosti ve vybraných systémech finančního výkaznictví
May 2012Displaying the final thesis
112.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Sukupová
Vykazování zemědělské činnosti se zaměřením na lesní hospodářství
May 2020Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alice Sušňová
Odpisová politika ve vybrané účetní jednotce
May 2018Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mirka Syslová
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané s.r.o.
May 2004Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Šafránková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
May 2007Displaying the final thesis
116.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Radek Šalena
Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
November 2019Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Školák
Konverze výkazu zisků a ztrát dle US GAAP
January 2005Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Škrháková
Významnost nehmotných aktiv v účetních závěrkách firem podnikajících ve vybraném sektoru
May 2018Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Štěpánková
Odložená daň dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů
May 2011Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Štočková
Zásoby a rozpracované zakázky ve vybrané účetní jednotce
May 2009Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lada Štroblíková
Účetní závěrka vybrané společnosti
January 2007Displaying the final thesis
122.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Švábek
Hodnocení ekonomické situace vybraného fotbalového klubu
May 2020Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvie Švehláková
Odpisy a jiné snižování hodnoty vybraných aktiv
May 2005Displaying the final thesis
124.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Romana Tlachačová
Řízení pohledávek ve vybrané společnosti
December 2019Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zbyněk Trnka
Specifika účtování, zdanění a financování neziskové organizace a význam analytické evidence při jejím řízení
May 2007Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Uhríková
Dobrovolný audit účetní závěrky jako nástroj kontroly
January 2020Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Vacková
Vykázování nákladů u nájemce v souvislosti s aplikací konceptu převodu práva užívání
May 2012Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Vaníčková
Analýza účetní závěrky vybrané účetní jednotky
July 2005Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adéla Varhaníčková
Informační systém vybrané akciové společnosti se zaměřením na účetní moduly
May 2009Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Vašíčková
Vykazování leasingu u malých a středních podniků
January 2016Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vašíčková
Biologická aktiva v účetnictví zemědělského podniku
November 2016Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Vlková
Rozpočet vybrané obce
May 2014Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Vlková
Vykazování nehmotného majetku v různých systémech účetního výkaznictví
November 2016Displaying the final thesis
134.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jindřiška Vodáková
Kreativní účetnictví, prostředky pro jeho detekci a redukce možností jeho využívání
March 2019Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Vrzala
Oceňování a vykazování vybraných zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
December 2012Displaying the final thesis
136.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Šárka Vymazalová
Financování rozvoje obce
November 2015Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vendula Weignerová
Účetní uzávěrka ve společnosti s ručením omezeným
May 2004Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vendula Weignerová
Účetní závěrka vybrané s.r.o. dle českých právních předpisů a dle IAS/IFRS
April 2006Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karel Zelníček
Vytvoření účetního SW pro vybrané účetní jednotky
January 2004Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Zezulková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
May 2006Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Zikánová
Komparace vykazování dlouhodobého majetku dle IAS/IFRS a české právní úpravy
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress