Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Životopis     
Orgány     Další informace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monica Adjorkor Mensah
Accessing the Internal Control systems of small and medium scale enterprises in Ghana (Case Study: Adenta Municipality)
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Balík
Leases in a chosen company
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Renata Bártová
Inventarizace majetku a závazků ve vybrané účetní jednotce
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renata Bártová
Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
leden 2008Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Konsolidovaná účetní závěrka dle české legislativy a požadavků IAS/IFRS
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Účetní systém vybraného lesnického podniku
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Bošiaková
Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve zvolené účetní jednotce
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Anastasia Botsman
Možné dopady potenciální aplikace principu převodu práva užívání u leasingových smluv vybraných subjektů
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Buličková
Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivo Cigánek
Analýza účetní závěrky vybrané firmy
březen 2004Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Dančišínová
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
červenec 2004Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Žaneta Dočekalová
Vedení skladové evidence ve zvolené účetní jednotce prostřednictvím vybraného informačního systému
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miroslava Dohnalová
Analýza hmotného dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Doležalová
Účetní, daňové a právní aspekty výběru a změny formy podnikání
červen 2006Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Dvořáček
Vykazování transakcí v cizích měnách a kurzové rozdíly ve vybrané akciové společnosti
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dagmar Effenbergerová
Komparace vybraných oblastí US GAAP a českého účetnictví
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Alice Fajtová
Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Foret
Možné přístupy k vykazování výnosů vybraných kontraktů v systémech finančního výkaznictví.
prosinec 2013Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Furchová
Účetní a daňové aspekty bytového družstva a společenství vlastníků jednotek
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marika Gibalová
Uplatnění zásady opatrnosti v účetnictví
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Yusnita Goldmann
Profit-oriented cost and benefit accounting of general practitioner practices in geriatric patients
říjen 2021Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Habanec
Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Petr Habanec
Odložená daň z příjmů v různých systémech účetního výkaznictví
srpen 2019Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Hajduch
Účetní a daňové problémy vybraných forem bydlení
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Hájková
Vybrané účetní a daňové problémy cestovní kanceláře
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lenka Halíková
Účtování a zdanění vybrané cestovní kanceláře
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Miloslava Hamplová
Dlouhodobý majetek z pohledu české účetní legislativy a IFRS
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniela Hanušková
Vykazování leasingových smluv za využití konceptu převodu práva užívání
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Jana Hanušová
Komparace vykazování vybraných položek závěrek malých a středních podniků dle české účetní legislativy a IAS/IFRS
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Hanušová
Oceňování a vykazování vybraných položek dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Hartmanová
Vykazování výsledku hospodaření dle české právní úpravy účetnictví a IFRS
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zdeňka Havlátová
Audit vybraných oblastí účetní závěrky zvolené účetní jednotky
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Hejtmánek
Audit vybraných oblastí účetní závěrky
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Hladká
Oceňování a vykazování zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Hlavicová
Účetní závěrka vybrané společnosti se zaměřením na respektování zásady opatrnosti
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Holišová
Specifika účtování a zdaňování vybrané neziskové organizace
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Hrabalová
Rozhodování malých a středních podniků sestavujících konsolidovanou účetní závěrku o využití IFRS pro SME
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Hudcová
Konsolidovaná účetní závěrka dle české účetní legislativy a dle IAS/IFRS
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tereza Indrová
Individuální podnikatel z účetního a daňového hlediska
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Monika Jakubčíková
Míra aplikace prvků vyspělých systémů výkaznictví do národní úpravy účetnictví ziskového a neziskového sektoru v ČR
listopad 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Kateřina Jankovičová
Odložená daň z příjmů a její význam a struktura v jednotlivých sektorech
leden 2020Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Jízdný
Efficiency of fixed assets use in the chosen company
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Jochmanová
Účetní a daňové problémy subjektu podnikajícího v cestovním ruchu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Julínková
Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Kalusová
Účetní a daňová problematika společenství vlastníků bytových jednotek
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Katrincová
Vnitropodnikové směrnice vybrané účetní jednotky podnikající v cestovním ruchu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Iveta Klimešová
Oceňováni a účtování o biologických aktivech se zaměřením na lesní hospodářství
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Klímová
Specifika účtování a auditu obcí a jejich dobrovolných svazků
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Kočvarová
Výběr vhodného ekonomického informačního systému pro vybranou účetní jednotku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Romana Kokrdová
Zobrazení nejistoty spojené s leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Koláčková
Potenciální dopady aplikace IFRS 16
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Komárková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském podniku
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Miluše Korbelová
IFRS pro SME a jeho použití jako základny pro určení daňových povinností
srpen 2019Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Korduliaková
Finanční analýza obce jako nástroj efektivního finančního řízení
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Kourková
Efektivnost hospodaření samostatně hospodařícího rolníka
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jitka Kourková
Hmotný dlouhodobý majetek ve vybrané účetní jednotce
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Michaela Kozaňáková
Vypovídací schopnost účetních výkazů v oblasti stálých aktiv
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Kozárková
Evidence hospodářské činnosti samostatně hospodařícího rolníka
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Kozel
Audit finančního cyklu - základní kapitál, dluhové instrumenty a investice
leden 2008Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Krátká
Vykazování goodwillu ve vybraných systémech finančního výkaznictví
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Krčmař
Ekonomický informační systém v dopravním podniku
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ilona Krejčí
Hmotný dlouhodobý majetek ve vybrané účetní jednotce
leden 2005Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Michaela Krejčová
Metodické postupy pro vyčíslení a zachycení goodwillu podnikatelských subjektů
červenec 2020Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Křížová
Pohledávky ve zvolené účetní jednotce
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Kubičíková
Účetní a daňové problémy vybrané cestovní kanceláře
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristína Lašáková
Komparace účetního systému IAS/IFRS a české účetní legislativy v oblasti dlouhodobého majetku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Natálie Laureysová
Vykázování výnosů z pronájmu v souvislosti s aplikací konceptu převodu práva užívání
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Leitnerová
Analýza nákladů, výnosů a výsledku hospodaření vybrané společnosti
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Lipenská
Specifika vykazování zemědělské výroby
prosinec 2012Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Lukašíková
Vybrané aspekty hospodaření profesionálních hokejových klubů v České republice
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Maciejkowová
Hmotný dlouhodobý majetek a možnosti jeho pořízení
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Blanka Machalínková
Účetní a daňová problematika založení cestovní kanceláře se zaměřením na regionální produkty
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Abdul Mansulu
Corporate compliance with International Financial Reporting Standards of listed companies in Ghana
říjen 2020Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Martináková
Dlouhodobý majetek dle české právní úpravy a dle mezinárodních účetních standardů
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klára Martincová
Implementace IFRS do malých a středních podniků
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Martykánová
Deriváty ve vybrané účetní jednotce
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Mejzlíková
Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Mičková
Aplikace metodických postupů vykazování IFRS pro SME na vybranou českou účetní jednotku
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Veronika Miklasová
Uplatnění účetních zásad s důrazem na zásadu opatrnosti ve vybrané účetní jednotce
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Mikušová
Dopady vykazování odložené daně v konkrétních subjektech vykazujících v souladu s IFRS v zemích lišících se vazbou mezi účetnictvím a daňovými pravidly
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eva Mikušová
Krátkodobé pronájmy v těžební činnosti - účetní a daňové problémy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lenka Mrňová
Zásoby ve vybraném zemědělském podniku
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Mrvová
Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a společníky
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Hagen Müller
Transformation through digitization in auditing
říjen 2021Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Němcová
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
leden 2005Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miloslava Novotná
Analýza účetní závěrky vybrané společnosti
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radana Novotná
Aplikace IFRS pro SME ve vybrané účetní jednotce
prosinec 2013Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Ostrý
Finanční dopady aplikace koncepce převodu práva užívání u leasingových smluv
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Otáhalová
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v zemědělském podniku
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Oulehlová
Vybrané zúčtovací vztahy účetní jednotky k zaměstnancům, společníkům a členům orgánů společnosti
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Jana Pavlasová
Nové přístupy k vykazování leasingových smluv na straně pronajímatele
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ilona Pavlíková Pelzová
Problematika funkce a hospodaření příspěvkové organizace zřízené ÚSC
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Pavlíková
Finanční leasing jako způsob pořízení dlouhodobého majetku
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Pavlíková
Komparace vybraných oblastí českého a německého účetnictví
prosinec 2006Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Martina Petříková
Aplikace IFRS pro SME ve vybraném zemědělském podniku.
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Poskočilová
Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eva Přibilíková
Rezervy jako nástroj zásady opatrnosti v účetnictví
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Přibilíková
Vybrané zúčtovací vztahy z obchodního styku ve zvolené účetní jednotce
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Rojková
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané společnosti
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Rojková
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané společnosti
říjen 2006Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Roupcová
Informační systém v hotelovém komplexu
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Rozprýmová
Účetní a daňové aspekty výběru vhodné formy podnikání
prosinec 2009Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Rybníčková
Konsolidace účetní závěrky ve veřejné správě Slovenské republiky
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Říhová
Finanční leasing jako způsob pořízení dlouhodobého majetku
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marie Říhová
Pořizování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Sedláčková
Problematika přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví u odborových organizací.
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Skládaná
Účetní a daňové aspekty použití osobního automobilu pro služební účely u právnické osoby
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Soliková
Výběr vhodné metody ocenění podniku
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Stehlíková
Účetní a daňová problematika církví
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Markéta Stehlíková
Vykazování dlouhodobých aktiv dle mezinárodních účetních standardů
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Stejskalová
Projevy zásady opatrnosti ve vybraných systémech finančního výkaznictví
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Kateřina Sukupová
Vykazování zemědělské činnosti se zaměřením na lesní hospodářství
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Alice Sušňová
Odpisová politika ve vybrané účetní jednotce
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mirka Syslová
Účetní uzávěrka a závěrka vybrané s.r.o.
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Šafránková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Radek Šalena
Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
listopad 2019Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Školák
Konverze výkazu zisků a ztrát dle US GAAP
leden 2005Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Škrháková
Významnost nehmotných aktiv v účetních závěrkách firem podnikajících ve vybraném sektoru
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Štěpánková
Odložená daň dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Štočková
Zásoby a rozpracované zakázky ve vybrané účetní jednotce
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lada Štroblíková
Účetní závěrka vybrané společnosti
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Pavel Švábek
Hodnocení ekonomické situace vybraného fotbalového klubu
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Silvie Švehláková
Odpisy a jiné snižování hodnoty vybraných aktiv
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Romana Tlachačová
Řízení pohledávek ve vybrané společnosti
prosinec 2019Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zbyněk Trnka
Specifika účtování, zdanění a financování neziskové organizace a význam analytické evidence při jejím řízení
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Uhríková
Dobrovolný audit účetní závěrky jako nástroj kontroly
leden 2020Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tereza Vacková
Vykázování nákladů u nájemce v souvislosti s aplikací konceptu převodu práva užívání
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Vaníčková
Analýza účetní závěrky vybrané účetní jednotky
červenec 2005Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adéla Varhaníčková
Informační systém vybrané akciové společnosti se zaměřením na účetní moduly
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Vašíčková
Vykazování leasingu u malých a středních podniků
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Vašíčková
Biologická aktiva v účetnictví zemědělského podniku
listopad 2016Zobrazení závěrečné práce
132.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Vlková
Rozpočet vybrané obce
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
133.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Vlková
Vykazování nehmotného majetku v různých systémech účetního výkaznictví
listopad 2016Zobrazení závěrečné práce
134.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Jindřiška Vodáková
Kreativní účetnictví, prostředky pro jeho detekci a redukce možností jeho využívání
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
135.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Vrzala
Oceňování a vykazování vybraných zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
prosinec 2012Zobrazení závěrečné práce
136.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Šárka Vymazalová
Financování rozvoje obce
listopad 2015Zobrazení závěrečné práce
137.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vendula Weignerová
Účetní uzávěrka ve společnosti s ručením omezeným
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
138.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vendula Weignerová
Účetní závěrka vybrané s.r.o. dle českých právních předpisů a dle IAS/IFRS
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
139.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Karel Zelníček
Vytvoření účetního SW pro vybrané účetní jednotky
leden 2004Zobrazení závěrečné práce
140.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Zezulková
Zásoby ve vybrané účetní jednotce - zemědělském družstvu
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
141.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Zikánová
Komparace vykazování dlouhodobého majetku dle IAS/IFRS a české právní úpravy
květen 2010Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována