Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikace
     
Životopis     Orgány
     
          

Na této stránce je zobrazen náhled zvoleného životopisu.

 
Personální zabezpečení - přednášející

     
Název VŠ / součástiMendelova univerzita
Název SP
Jméno a příjmenídoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Rok narození
1971
Typ vztahu
hlavní na neurčitou dobu
Rozsah
1
Dokdy

Současní zaměstnavatelé     
1994–
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (Ústav účetnictví a daní)
Hlavní poměr (úvazek: 1)

Přednášky v předmětech     
Diplomní seminář (Provozně ekonomická fakulta)
Manažerské účetnictví (Provozně ekonomická fakulta)
Mezinárodní účetní standardy (Provozně ekonomická fakulta)
Účetnictví a daně v CR (Provozně ekonomická fakulta)

Údaje o oboru vzdělání na VŠ     
1989–1994
Ing.
Provozně ekonomická fakulta PEF
provoz a ekonomika
1996–1999
Ph.D.
PEF MZLU
řízení a ekonomika

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let     
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. Possible Amendment to IFRS for SMEs due to New Approach to Operating Lease Reporting in Full IFRS: Effect on Financial Analysis Ratios in Air Cargo Transportation in the Czech Republic. Review of Integrative Business & Economics Research. 2016. sv. 5, č. 1, s. 139--151. ISSN 2414-6722.
SOLILOVÁ, V. -- NERUDOVÁ, D. -- BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. The Recommendation of Safe Haven Interest Rates in the BEPS Context. In European Financial Systems 2016: Proceedings of the 13th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 729--736. ISBN 978-80-210-8308-0.
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. -- SOLILOVÁ, V. -- NERUDOVÁ, D. Biological assets: Impact of way of measurement applied on reported Profit or Loss of SMEs. In Proceedings from XI. International Conference on Applied Business Research ICABR 2016. Bangkok: Kasetsart University, 2016, s. 16--25.
SVOBODA, P. Right to use Leased Property in Financial Statements of Czech Small and Medium-sized Enterprises. Auspicia. 2016. sv. 2016, č. 1, s. 90--102. ISSN 1214-4967.
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. Biological Assets: In What Way should be Measured by SMEs?. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 220. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, s. 62--69. ISSN 1877-0428. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816305705
OTAVOVÁ, M. -- SVOBODA, P. -- DVOŘÁKOVÁ, V. Daně a účetnictví v cestovním ruchu. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2017. 219 s. ISBN 978-80-7552-464-5.
SVOBODA, P. -- BOHUŠOVÁ, H. Amendments to IAS 16 and IAS 41: Are There Any Differences between Plant and Animal from a Financial Reporting Point of View?. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 65, č. 1, s. 327--337. ISSN 1211-8516.
NERUDOVÁ, D. -- SOLILOVÁ, V. -- BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. -- LITZMAN, M. Panelový regresní model: nástroj pro odhad obvyklé rentability tržeb pro účely převodních cen v kontextu malých a středních podniků. Politická ekonomie. 2017. sv. 65, č. 4, s. 440--459. ISSN 0032-3233. URL: https://doi.org/10.18267/j.polek.1154
SVOBODA, P. -- BOHUŠOVÁ, H. -- SEMERÁDOVÁ, L. Intangible Assets in Pharmaceutical Companies in the Czech Republic. In European Financial Systems 2017: Proceedings of the 14th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 851--859. ISBN 978-80-210-8609-8. URL: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/Proceedungs_EFS2017-Draft.pdf
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. Biological Assets: Impact of Measurement on Financial Position and Performance of SMEs. Forum Scientiae Oeconomia. 2017. sv. 5, č. 1, s. 19--31. ISSN 2300-5947. URL: http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/Forum%20vol%205%20no%201/2.pdf
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. Will the amendments to the IAS 16 and IAS 41 influence the value of biological assets?. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2017. sv. 63, č. 2, s. 53--64. ISSN 0139-570X. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=314_2015-AGRICECON
VEVERKOVÁ, A. -- SVOBODA, P. -- BOHUŠOVÁ, H. The Impact of a new way to lease reporting in a retail sector. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 43--49. ISBN 978-80-7394-726-2. URL: http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2018/paper/viewFile/1083/658
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. -- SEMERÁDOVÁ, L. Deferred Tax Information For External Users - Case Of Czech Agricultural Companies. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 111--119. ISBN 978-80-7509-561-9. URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. Intangible assets reporting: The case of chemical and pharmaceutical industry in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. sv. 66, č. 2, s. 431--439. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066020431.pdf
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. -- SEMERÁDOVÁ, L. Deferred tax for tax planning in the Czech agricultural companies. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2019. sv. 65, č. 8, s. 349--358. ISSN 0139-570X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=312_2018-AGRICECON
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. The Impact of the Ways of Agricultural Activity Reporting on Financial Statements under IFRS and Czech Accounting Legislation. In European Financial Systems 2019: Proceedings of the 16th International Scientific Conference . 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 57--65. ISBN 978-80-210-9337-9.

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti     
Řízení na VŠ
Rok udělení (prof.)
Ohlasy publikací mezinárodní
tuzemské

 
Datum: 13. 8. 2020