Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Identification number: 1691
University e-mail: milos.grasgruber [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Adámek, DiS.
Hodnocení účetních softwarů určených pro malé a střední podniky
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Alexa
Dopady zavedení elektronické evidence tržeb na správu daní
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Hana Alexová
Komparace daňového zatížení příjmů fyzických osob v letech 2011 až 2013
January 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Bařinová
Dopady aplikace daňového řádu na podnikatelské subjekty od 1. 1. 2011
January 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Bubeníková
Uplatňování DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Červená
Komparace daní z příjmů v České republice a Rakousku
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Červinková
Srovnání daňového zatížení různých forem podnikání
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Doleželová
Uplatňování daně z přidané hodnoty při zahraničních transakcích
April 2006Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Dunda
Průběh daňové a dotační kontroly
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Dvořáková
Dopady změn při uplatňování DPH v oboru stavebnictví
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Dvořáková
Měření vyvolaných nákladů zdanění
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Feráková
Daňové dopady vlastnictví a převodů nemovitostí
September 2006Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marika Francová
Hodnocení ekonomických softwarů vhodných pro individuální podnikatele a malé společnosti
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Grofová
Dopady uplatňování DPH u obcí a jimi zřizených příspěvkových organizací
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Grušecká
Komparace majetkových daní v České republice a vybraných státech Evropské unie
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Guldová, DiS.
Komparace daňového zatížení individuálního podnikatele a společníka společnosti s ručením omezeným
January 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Haidová
Komparace daňového systému České republiky a Lucemburska
January 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hamáčková
Srovnání účetních, daňových a finančních aspektů obcí v České republice a v Slovenské republice.
May 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miloslava Hamplová
Daňové ráje a hodnocení jejich využití
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hašková
Dopady změny sazby daně z přidané hodnoty
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Hana Hejtmánková Fialová
Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji zboží a poskytování služeb mezi subjekty z členských států EU
January 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Herzánová
Minimalizace základu daně u daně z příjmů fyzických osob
April 2006Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Horáčková
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v letech 2004 až 2008
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Horká
Analýza zavedení rovné daně a hodnocení dopadů
May 2006Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ludmila Hrnčířová
Srovnání programů pro vedení daňové evidence
May 2006Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Hroudný
Uplatňování DPH při prodeji zboží a poskytování služeb mezi subjekty z členských států EU
January 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eva Hudáková
Daňové zatížení vybraných forem podnikání v České republice a na Slovensku
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Chládková
Dopady zavedení elektronické evidence tržeb u stravovacích služeb
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Jakšová
Komparace daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění v České republice a Slovenské republice
April 2006Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Josef Jandek
Srovnání daňového zatížení u jednotlivých druhů příjmů fyzických osob
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Janovský
Význam daně z nemovitých věcí pro rozpočty obcí
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Markéta Jašová
Komparace daňového zatížení jednotlivých druhů příjmů fyzických osob
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Jebáčková
Komparace přímých daní v České republice a Rakousku
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Jebáčková
Vliv daňové reformy na daňové zatížení domácností v roce 2008
May 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Jelínková
Účetní uzávěrka a závěrka společnosti s ručením omezeným
June 2006Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Juřicová
Dopady inkasa daně z nemovitých věcí na rozpočty obcí
January 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Káčerová
Daňové zatížení podnikající fyzické osoby a společníka společnosti s ručením omezeným
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Kaufnerová
Účetní, daňové a právní aspekty převodu podnikání fyzické osoby na společnost s ručením omezeným
January 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Olha Klochko
Aspekty zaměstnávání cizinců v České republice a na Ukrajině
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Komárková
Srovnání zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z podnikání.
May 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kondr
Daňové zatížení jednotlivých druhů příjmů fyzických osob
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Koubská
Komparace majetkových daní v České republice a vybraných státech Evropské unie
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Koubská
Změny majetkových daní od roku 2008 a jejich dopady na příjmy obcí
May 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Krejča
Dopady uplatňování DPH u příspěvkových organizací, penzionů pro seniory
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Kremličková
Srovnání daňového zatížení různých forem podnikání
May 2005Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kroulíková
Daňové, účetní a právní aspekty změny právní formy podnikání fyzické osoby na společnost s ručením omezeným
May 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Kučerová
Analýza zavedení ekologických daní v České republice a hodnocení dopadů
December 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Eva Kučírková
Dopady uplatňování daně z přidané hodnoty u obcí
January 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Kumbárová
Incidence zavedení třetí sazby daně z přidané hodnoty
January 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Kunčarová
Daňové zatížení různých forem podnikání
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Kutalová
Dopady daně z nemovitých věcí na rozpočty obcí
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Lejsková
Účetní a daňové aspekty neziskových organizací
May 2006Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlasta Lenomarová
Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Lipenská
Daňová specifika v oboru stavebnictví
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavlína Luňáková
Uplatňování DPH při dodání zboží a poskytování služeb mezi subjekty z členských států EU
January 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Linda Malá, DiS.
Příjmy společníků s.r.o. a jejich vliv na výši starobního důchodu
January 2009Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Malásek
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících výši inkasa daně z přidané hodnoty
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radmila Miklíková
Dopady změny sazby daně z přidané hodnoty
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Mládková
Srovnání vedení daňové evidence a účetnictví z hlediska dopadů na daň z příjmů fyzických osob
May 2010Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Mlýnková
Účetní, daňové a právní aspekty převodu podnikání fyzické osoby na společnost s ručením omezeným
May 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ludmila Molišová
Využití rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby
May 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Nedvědíková
Dopady změn daňových zákonů na daňové subjekty a příjmy veřejných rozpočtů
May 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vojtěch Nejerál
Poplatky za ukládání odpadů a jejich dopad na daňové příjmy obcí
May 2019Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Nguyen
Dopady zavedení elektronické evidence tržeb
May 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Nováková
Financování obce a její účetní a daňová specifika
January 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Novotný
Dopady uplatňování daně z přidané hodnoty u obcí
January 2014Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Opluštilová
Srovnání daňového zatížení příjmů fyzických osob v letech 2008 až 2010
January 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Opluštilová
Uplatňování daně z přidané hodnoty v ČR a při zahraničních transakcích
May 2007Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Iveta Pavlicová
Dopady změn daňových zákonů v roce 2013
January 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Pecinová
Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Velké Británii
May 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Píšťková
Daňové zatížení korporací v zemích EU a jeho vliv na firemní investice
May 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Píšťková
Komparace systému sociálního pojištění v ČR a ve vybraných státech EU
May 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Podhajská
Vývoj daňových příjmů obcí a jejich vliv na hospodaření obcí
May 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Polzer
Daňové a účetní aspekty spolků
May 2018Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Prokopová
Elektronická evidence tržeb v České republice jako nástroj eliminace daňových úniků
May 2018Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nela Příborská
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v letech 2007 až 2009
May 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Rotscheinová
Komparace zdaňování příjmů z podnikání fyzických osob v letech 2007 až 2009
December 2009Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Sedláková
Komparace majetkových daní v České republice a vybraných státech Evropské unie
May 2009Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Sedláková
Komparace přímých daní v České republice a Spolkové republice Německo
May 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Setinská
Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Darina Siebenbürgerová
Srovnání majetkových daní v České republice a státech Evropské unie
May 2007Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Spáčilová
Hodnocení účetních softwarů určených pro malé a střední podniky
May 2017Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Steiner
Dopady změny sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v ČR
January 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Steinhauserová
Faktory ovlivňující daňové příjmy obcí
January 2016Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Syslová
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti
May 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Šebelová
Minimalizace základu daně u daně z příjmů právnických osob
April 2006Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Šebková
Faktory ovlivňující výši inkasa daně z příjmů fyzických a právnických osob v České republice
January 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Šindelář
Uplatňování DPH při dodání zboží a poskytování služeb mezi subjekty z členských států EU a třetích zemí
January 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Škochová
Právní, účetní a daňové aspekty rozdělení obchodní společnosti
May 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Škochová
Účetní a daňové dopady při ukončení podnikatelské činnosti fyzických osob
May 2009Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petr Špirk
Daňové aspekty pronájmu nemovitostí
January 2012Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Štěpánek
Srovnání daní z příjmů v České a Slovenské republice
May 2005Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbara Šustková
Dopady změn ve zdaňování vlastnictví a převodů nemovitých věcí od roku 2014
May 2015Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Tomčala
Účetní uzávěrka a závěrka u právnických osob
April 2006Displaying the final thesis
95.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Veronika Ustohalová
Dopady daňové reformy od roku 2008 na daňové zatížení fyzických osob
May 2008Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vaculík
Srovnání daňového zatížení jednotlivých druhů příjmů fyzických osob v letech 2013 až 2016
May 2017Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Válka
Daňové a finanční aspekty pronájmu nemovitostí.
May 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Varhaník
Daňové příjmy obcí v České republice a na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Vašíčková
Dopady aplikace daňového řádu na podnikatelské subjekty
May 2012Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Vašíková
Srovnání daňového zatížení poplatníků daní z nemovitostí v letech 2006 až 2010
January 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Závěrková
Vyhodnocení účetních informací při zpracování znaleckého posudku
May 2013Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Zdařilová
Komparace daně z příjmů fyzických osob ve vybraných zemích EU
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress