Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1684
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výučba
     
Záverečná práca     Projekty
     
Publikácie     
     
     
Ďalšie informácie
     
Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLAŠKOVÁ, V. -- STŘELEC, L. Firm marketing strategy based on analysis of advertising campaigns. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019, ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originálny názov: Firm marketing strategy based on analysis of advertising campaigns
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The main goal of this article is to identify the factors influencing the success of internet advertising actions. Factors that affect sales were identified by econometrics analysis. We used data from past campaigns. Based on modelling, recommendations are created for optimal campaign length and timing. The analysis also identifies which factors are most reflected in sales, and therefore they are factors that the marketing department of the business should focus on. We have found the timing of the campaign is important; it makes no sense to make long-term campaigns. Much greater success had campaigns with simple graphics.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 25.07.2019 11:23 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
234
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019. 2116. ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originálny názov:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-0-7354-1854-7
Vydavateľ: American Institute of Physics (AIP)
Miesto vydania:
Melville
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
2116
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 2018, Rhodos.

Originálny názov:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Rhodos
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -