Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Identifikačné číslo: 1679
Univerzitný e-mail: milan.palat [at] mendelu.cz
 
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí přístup - Zahradnická fakulta

          Projekty     Publikácie     
Stáže
     
     
Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALÁT, M. -- PALÁTOVÁ, Š. Modelling of the impact of the regional climate change on the flooplain forest ecosystem in the period from 1951 to 2012. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference INPROFORUM. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 259--266. ISBN 978-80-7394-776-7. URL: http://ocs.ef.jcu.cz/files/site/INPROFORUM_Conference%20Proceedings%202019.pdf

Originálny názov:
Modelling of the impact of the regional climate change on the flooplain forest ecosystem in the period from 1951 to 2012
Český názov:
Autor:
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Šárka Palátová
Pracovisko:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Proceedings of the 13th International Scientific Conference INPROFORUM
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
259
Do strany:
266
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Phenological observation and data which are presented and elaborated in this study were observed in central Europe, in southern part of Czech Republic in the period from 1951 to 2012. The experimental site is situated in ecosystem of floodplain forest in alluvial plain of river Dyje near by town Lednice in South Moravia in the forest type group Ulmi-Fraxineta carpini. Over the time span of sixty-two years, the average annual temperature in this area increased by 1.5 oC and the average spring temperature increased by 2.0 oC. Overall, the phenological events of the tree component advanced the beginning of foliage by 10.0 days and full foliage by 9.2 days. For each of tree species the sums of effective temperature with threshold value 5 oC were detected. The conclusion of this study is that the phenology of trees, shrubs, herbs and birds in the floodplain forests of South Moravia was influenced by the regional climate change. Our contribution to the publication is focused on the tree floor. All the characteristics has changed in the correlation with the increase of the annual and spring air temperature.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://ocs.ef.jcu.cz/files/site/INPROFORUM_Conference%20Proceedings%202019.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
05.03.2020 08:24 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the 13th International Scientific Conference INPROFORUM. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7394-776-7.

Originálny názov: Proceedings of the 13th International Scientific Conference INPROFORUM
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7394-776-7
Vydavateľ:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Miesto vydania:
České Budějovice
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
INPROFORUM 2019 „100 Years of the Koruna“
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.03.2020 15:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

INPROFORUM 2019 „100 Years of the Koruna“. 2019, České Budějovice.

Originálny názov:
INPROFORUM 2019 „100 Years of the Koruna“
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
České Budějovice
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
04.03.2020 15:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -