Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Identifikační číslo: 1679
Univerzitní e-mail: milan.palat [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka
     
     Publikace     
Stáže
     
     
Vedené práce     Konference
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.
A
DisPAutor: Abdelhamid Alhadi Algayd, Ph.D.
Analysis of the Development of Global Capture Fishery and Aquaculture Production
březen 2011
2.
A
BP
Autor: Bc. Dana Balabánová
Populační vývoj vybraného mikroregionu Cézava
říjen 2008prohlížet
3.
A
DP
Autor: Ing. Jana Batůšková
Vývoj cen vybraných zemědělských komodit v ČR
květen 2009
4.
A
DP
Autor: Ing. Aneta Benešová
Demografický vývoj regionu Provence v jižní Francii
duben 2015
prohlížet
5.
A
BP
Autor: Ing. Marek Caha
Povodňové události v České republice
květen 2011prohlížet
6.
N
BP
Autor: Simona Čermáková
Populační vývoj mikroregionu Cézava
duben 2012
7.A
BP
Autor: Ing. Robert Domasta
Komparace vybraných ukazatelů demografického vývoje ČR v rámci EU
květen 2016prohlížet
8.
A
BP
Autor: Ing. Zuzana Dundálková
Demografický vývoj vybraných zemí jižní Evropy
duben 2013
9.
N
BP
Autor: Miroslav Dvořák
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
březen 2011
10.
A
BP
Autor: Ing. et Ing. Denisa Dvořáková
Disparity v demografickém vývoji vybraných regionů
duben 2015
11.
A
BPAutor: Bc. Kateřina Ficová
Populační vývoj Moravskokrumlovska
říjen 2008
12.
A
DP
Autor: Ing. Barbora Foukalová
Disparity v populačním vývoji vybraných mikroregionů Zlínského kraje
duben 2014
prohlížet
13.
A
BP
Autor: Bc. Monika Hadašová
Olomouc z hlediska sídelních struktur
duben 2015
prohlížet
14.
A
DP
Autor: Ing. Michaela Havránková
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
říjen 2008
15.
A
BP
Autor: Ing. Michaela Havránková
Statisticko-ekonomická analýza vývoje cen měřících a laboratorních přístrojů
květen 2006
16.NBP
Autor: Květoslava Hošová
Demografický vývoj vybraných zemí EU
duben 2012
prohlížet
17.ABP
Autor: Bc. Vladimír Janáč
Demografický vývoj ve vybraných přístupových zemích EU
květen 2008
18.ABPAutor: Bc. Michaela Keprtová
Populační vývoj v mikroregionu Zábřežsko
duben 2014
prohlížet
19.
A
BP
Autor: Ing. Šárka Kolářová
Demografický vývoj ČR v rámci EU
listopad 2007
20.A
BP
Autor: Ing. Zuzana Kružíková
Povodňové události a jejich vliv na život populace v rizikových oblastech v Německu a Velké Británii
červen 2011
21.
A
BPAutor: Bc. Simona Křížková
Populační vývoj mikroregionu Jesenicko
duben 2013
22.
A
BP
Autor: Ing. Klára Kubíčková
Vývoj nezaměstnanosti ve vybraných okresech Moravskoslezského kraje
duben 2014
prohlížet
23.
A
BPAutor: Bc. Martina Kučerová
Populační vývoj vybraného mikroregionu
květen 2009
24.
A
DP
Autor: Ing. Michael Lapčík
Demografický vývoj vybraného mikroregionu - Dobrovolný svazek obcí Znojemsko
květen 2017
25.ABP
Autor: Ing. Michael Lapčík
Disparity v demografickém vývoji vybraných zemí EU
duben 2014
prohlížet
26.A
DP
Autor: Ing. Renáta Laštůvková
Disparity v demografickém vývoji vybraných regionů
duben 2014
prohlížet
27.
N
BP
Autor: Marek Machač
Demografický vývoj ČR v rámci EU
březen 2011
28.
N
DPAutor: Bc. Jakub Malhocký
Populační vývoj mikroregionu Podluží
duben 2018
29.
A
DPAutor: Ing. Alena Marková
Demografický vývoj ve vybraných regionech
duben 2009
prohlížet
30.
A
BPAutor: Ing. Alena Marková
Populační vývoj vybraného regionu v rámci populačního vývoje v Jihomoravském kraji a v ČR
květen 2007
31.
A
BP
Autor: Bc. Kamila Marťáková
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
květen 2012
prohlížet
32.
A
BPAutor: Ing. Lucie Mokrá
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
březen 2011
33.A
BP
Autor: Bc. Lenka Mrázková
Populační vývoj mikroregionu Lipensko
duben 2012
prohlížet
34.
A
BP
Autor: Ing. Aneta Műllerová
Populační vývoj mikroregionu Litovelsko
duben 2013
35.
A
BP
Autor: Ing. Zoja Neckařová
Komparace demografického vývoje univerzitních měst
duben 2014prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Tomáš Nevřela
Migrace a její vliv na trh práce
květen 2009prohlížet
37.
A
BPAutor: Bc. Iva Nohejlová
Populační vývoj mikroregionu Ivanovická brána
duben 2013
38.
A
DPAutor: Ing. Martina Nováková
Populační vývoj vybraného mikroregionu
říjen 2008prohlížet
39.
A
BPAutor: Ing. Martina Nováková
Populační vývoj vybraného regionu v rámci populačního vývoje v ČR
květen 2006
prohlížet
40.
ABPAutor: Bc. Petra Nymšová
Nezaměstnanost absolventů v Královéhradeckém kraji
květen 2012
prohlížet
41.A
BP
Autor: Ing. Jan Pavlík
Populační vývoj mikroregionu Plumlovsko
duben 2013
42.
N
BP
Autor: Dobromila Pavlů
Populační vývoj vybraného regionu v rámci populačního vývoje v kraji Vysočina a v ČR
květen 2007prohlížet
43.
A
BP
Autor: Bc. Michaela Posoldová
Komparace charakteristik demografické statiky a dynamiky vybraných zemí EU
leden 2015
prohlížet
44.
N
BP
Autor: Šárka Pospíšilová
Populační vývoj mikroregionu Bystřicko
březen 2011
45.A
BP
Autor: Ing. Petr Račoch
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Olomouckého kraje
květen 2012
prohlížet
46.
A
BP
Autor: Bc. Kateřina Rusnáková
Populační vývoj mikroregionu Podluží
duben 2013
47.
ADisPAutor: Ing. Eva Skoumalová, Ph.D.
Kvantifikace vlivu organizační kultury na výkonnost organizace
květen 2008prohlížet
48.
A
DP
Autor: Ing. Marie Stříbrná
Demografický vývoj mikroregionu Boskovicko
leden 2016
prohlížet
49.
A
DP
Autor: Ing. Pavel Svoboda
Populační vývoj vybraného mikroregionu
říjen 2008
50.
ADP
Autor: Ing. Lucie Sýsová
Populační vývoj mikroregionu Porta
duben 2013
prohlížet
51.
A
DP
Autor: Ing. Petra Škárková
Vývoj cen vybraných zemědělských komodit v ČR
listopad 2007
52.
A
BP
Autor: Ing. Lucie Šrolerová
Populační vývoj mikroregionu Ždánický les a Politaví
březen 2011
53.
A
BPAutor: Ing. Petra Taušová
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Jihočeského kraje
květen 2012
54.
A
BP
Autor: Ing. Hana Váňová
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva kraje Vysočina
květen 2012
prohlížet
55.
A
BP
Autor: Bc. Petr Vérosta
Porovnání charakteristik demografické statiky a dynamiky v dvanácti nových zemích EU
květen 2008
56.
A
DP
Autor: Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Analýza trhu mobilních operátorů a telefonů studentů
duben 2008
57.ABP
Autor: Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Analýza trhu mobilních operátorů a telefonů studentů PEF MZLU v Brně
květen 2006prohlížet
58.
ABP
Autor: Bc. Michal Veselý
Analýza a hodnocení firmy z hlediska logistiky
květen 2012prohlížet
59.N
BP
Autor: Magda Zejdová
Demografický vývoj Jemnického mikroregionu
říjen 2008
prohlížet
60.
A
BP
Autor: Bc. Eva Zemanová
Demografický vývoj ČR v rámci EU
březen 2011prohlížet
61.A
BP
Autor: Bc. Lenka Zemanová
Populační vývoj v Moravskoslezském kraji
říjen 2008

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
N
Závěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
A
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
P
Závěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována