Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Identifikační číslo: 1679
Univerzitní e-mail: milan.palat [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADisPAutor: Abdelhamid Alhadi Algayd, Ph.D.
Analysis of the Development of Global Capture Fishery and Aquaculture Production
březen 2011prohlížet
2.ABPAutor: Bc. Dana Balabánová
Populační vývoj vybraného mikroregionu Cézava
říjen 2008prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Jana Batůšková
Vývoj cen vybraných zemědělských komodit v ČR
květen 2009prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Aneta Benešová
Demografický vývoj regionu Provence v jižní Francii
duben 2015prohlížet
5.ABPAutor: Ing. Marek Caha
Povodňové události v České republice
květen 2011prohlížet
6.NBPAutor: Simona Čermáková
Populační vývoj mikroregionu Cézava
duben 2012prohlížet
7.ABPAutor: Ing. Robert Domasta
Komparace vybraných ukazatelů demografického vývoje ČR v rámci EU
květen 2016prohlížet
8.ABPAutor: Ing. Zuzana Dundálková
Demografický vývoj vybraných zemí jižní Evropy
duben 2013prohlížet
9.NBPAutor: Miroslav Dvořák
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
březen 2011prohlížet
10.ABPAutor: Ing. et Ing. Denisa Dvořáková
Disparity v demografickém vývoji vybraných regionů
duben 2015prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Kateřina Ficová
Populační vývoj Moravskokrumlovska
říjen 2008prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Barbora Foukalová
Disparity v populačním vývoji vybraných mikroregionů Zlínského kraje
duben 2014prohlížet
13.ABPAutor: Bc. Monika Hadašová
Olomouc z hlediska sídelních struktur
duben 2015prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Michaela Havránková
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
říjen 2008prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Michaela Havránková
Statisticko-ekonomická analýza vývoje cen měřících a laboratorních přístrojů
květen 2006prohlížet
16.NBPAutor: Květoslava Hošová
Demografický vývoj vybraných zemí EU
duben 2012prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Vladimír Janáč
Demografický vývoj ve vybraných přístupových zemích EU
květen 2008prohlížet
18.ABPAutor: Bc. Michaela Keprtová
Populační vývoj v mikroregionu Zábřežsko
duben 2014prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Šárka Kolářová
Demografický vývoj ČR v rámci EU
listopad 2007prohlížet
20.ABPAutor: Ing. Zuzana Kružíková
Povodňové události a jejich vliv na život populace v rizikových oblastech v Německu a Velké Británii
červen 2011prohlížet
21.ABPAutor: Bc. Simona Křížková
Populační vývoj mikroregionu Jesenicko
duben 2013prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Klára Kubíčková
Vývoj nezaměstnanosti ve vybraných okresech Moravskoslezského kraje
duben 2014prohlížet
23.ABPAutor: Bc. Martina Kučerová
Populační vývoj vybraného mikroregionu
květen 2009prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Michael Lapčík
Demografický vývoj vybraného mikroregionu - Dobrovolný svazek obcí Znojemsko
květen 2017prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Michael Lapčík
Disparity v demografickém vývoji vybraných zemí EU
duben 2014prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Renáta Laštůvková
Disparity v demografickém vývoji vybraných regionů
duben 2014prohlížet
27.NBPAutor: Marek Machač
Demografický vývoj ČR v rámci EU
březen 2011prohlížet
28.NDPAutor: Bc. Jakub Malhocký
Populační vývoj mikroregionu Podluží
duben 2018prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Alena Marková
Demografický vývoj ve vybraných regionech
duben 2009prohlížet
30.ABPAutor: Ing. Alena Marková
Populační vývoj vybraného regionu v rámci populačního vývoje v Jihomoravském kraji a v ČR
květen 2007prohlížet
31.ABPAutor: Bc. Kamila Marťáková
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
květen 2012prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Lucie Mokrá
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
březen 2011prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Lenka Mrázková
Populační vývoj mikroregionu Lipensko
duben 2012prohlížet
34.ABPAutor: Ing. Aneta Műllerová
Populační vývoj mikroregionu Litovelsko
duben 2013prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Zoja Neckařová
Komparace demografického vývoje univerzitních měst
duben 2014prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Tomáš Nevřela
Migrace a její vliv na trh práce
květen 2009prohlížet
37.ABPAutor: Bc. Iva Nohejlová
Populační vývoj mikroregionu Ivanovická brána
duben 2013prohlížet
38.ADPAutor: Ing. Martina Nováková
Populační vývoj vybraného mikroregionu
říjen 2008prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Martina Nováková
Populační vývoj vybraného regionu v rámci populačního vývoje v ČR
květen 2006prohlížet
40.ABPAutor: Bc. Petra Nymšová
Nezaměstnanost absolventů v Královéhradeckém kraji
květen 2012prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Jan Pavlík
Populační vývoj mikroregionu Plumlovsko
duben 2013prohlížet
42.NBPAutor: Dobromila Pavlů
Populační vývoj vybraného regionu v rámci populačního vývoje v kraji Vysočina a v ČR
květen 2007prohlížet
43.ABPAutor: Bc. Michaela Posoldová
Komparace charakteristik demografické statiky a dynamiky vybraných zemí EU
leden 2015prohlížet
44.NBPAutor: Šárka Pospíšilová
Populační vývoj mikroregionu Bystřicko
březen 2011prohlížet
45.ABPAutor: Ing. Petr Račoch
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Olomouckého kraje
květen 2012prohlížet
46.ABPAutor: Bc. Kateřina Rusnáková
Populační vývoj mikroregionu Podluží
duben 2013prohlížet
47.ADisPAutor: Ing. Eva Skoumalová, Ph.D.
Kvantifikace vlivu organizační kultury na výkonnost organizace
květen 2008prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Marie Stříbrná
Demografický vývoj mikroregionu Boskovicko
leden 2016prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Pavel Svoboda
Populační vývoj vybraného mikroregionu
říjen 2008prohlížet
50.ADPAutor: Ing. Lucie Sýsová
Populační vývoj mikroregionu Porta
duben 2013prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Petra Škárková
Vývoj cen vybraných zemědělských komodit v ČR
listopad 2007prohlížet
52.ABPAutor: Ing. Lucie Šrolerová
Populační vývoj mikroregionu Ždánický les a Politaví
březen 2011prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Petra Taušová
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Jihočeského kraje
květen 2012prohlížet
54.ABPAutor: Ing. Hana Váňová
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva kraje Vysočina
květen 2012prohlížet
55.ABPAutor: Bc. Petr Vérosta
Porovnání charakteristik demografické statiky a dynamiky v dvanácti nových zemích EU
květen 2008prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Analýza trhu mobilních operátorů a telefonů studentů
duben 2008prohlížet
57.ABPAutor: Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Analýza trhu mobilních operátorů a telefonů studentů PEF MZLU v Brně
květen 2006prohlížet
58.ABPAutor: Bc. Michal Veselý
Analýza a hodnocení firmy z hlediska logistiky
květen 2012prohlížet
59.NBPAutor: Magda Zejdová
Demografický vývoj Jemnického mikroregionu
říjen 2008prohlížet
60.ABPAutor: Bc. Eva Zemanová
Demografický vývoj ČR v rámci EU
březen 2011prohlížet
61.ABPAutor: Bc. Lenka Zemanová
Populační vývoj v Moravskoslezském kraji
říjen 2008prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována