Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv systému odměňování na motivaci pracovníků
Autor: Ing. Marie Kunovská
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Mgr. Jana Novotná
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv systému odměňování na motivaci pracovníků
Abstrakt:Cílem diplomové práce je navržení změn v nastavení systému odměňování, které by podpořily motivaci zaměstnanců ve výrobní firmě. V literární rešerši jsou shrnuty nejdůležitější poznatky o teoriích motivace, zaměstnaneckých benefitech, mzdových systémech. Druhá část diplomové práce se zabývá vyhodnocením dat z dotazníkového šetření a poskytnutých informací z personálních úseků výrobních firem. Vyhodnocením silných a slabých stránek jednotlivých odměňovacích systémů jsou navržena doporučení z pohledu obecné využitelnosti ve všech výrobních firmách, následně jsou tato doporučení konkretizována pro výrobní firmu X.
Klíčová slova:Motivace ve výrobních firmách, Motivace zaměstnanců, Nefinanční benefity, Finanční benefity, Mzdový systém , Odměnový systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..