Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Podnikatelský záměr pro založení nové divize podniku za účelem zvýšení tržeb.
Autor: Bc. Štěpán Růža
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Eva Antonínová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podnikatelský záměr pro založení nové divize podniku za účelem zvýšení tržeb.
Abstrakt:RŮŽA, Š. Podnikatelský záměr pro založení nové divize podniku za účelem zvýšení tržeb. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro nově vznikající divizi -vzdělávací centrum. Práce je tvořena dvěma částmi. První částí je literární rešerše, která obsahuje informace o podnikání, struktuře podnikatelského záměru a finan-cování. V druhé části práce jsou teoretické poznatky z literární rešerše aplikovány do praxe a vzniká tak podnikatelský záměr pro vzdělávací centrum.
Klíčová slova:Podnikatelský záměr, analýza trhu, finanční plán, analýza SWOT, hodnocení rizik

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..