Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie pro BJ POWDER s. r. o.
Autor: Bc. Magdaléna Lendvorská
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Návrh stratégie pre BJ POWDER s.r.o.
Abstrakt:Lendvorská, M. Návrh stratégie pre BJ POWDER s. r. o. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2018. Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom využitia analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia, navrhnúť firme BJ POWDER s. r. o. stratégiu, ktorá by viedla k rozvoju podniku a zlepšeniu jeho postavenia na trhu. Teoretická časť práce čerpaná z odbornej literatúry sa venuje definovaniu dôležitých odborných pojmov a metód z oblasti strategického riadenia. Vo výsledkovej časti práce je za účelom skúmania vonkajšieho prostredia využitá analýza PESTE a Porterov model piatich konkurenčných síl. Následne je pomocou Porterovho hodnotového reťazca rozobraté vnútorné prostredie podniku. Na základe vykonaných analýz dochádza k identifikácii príležitostí, hrozieb, silných a slabých stránok podniku, ktoré sú ďalej posudzované pomocou matíc EFE a IFE. Prostredníctvom SWOT analýzy sú vypracované jednotlivé návrhy stratégií pre podnik, z ktorých podnikom vybratá stratégia je ekonomicky zhodnotená.
Klíčová slova:stratégia, analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia, PESTE analýza, Porterov hodnotový reťazec, matica EFE, matica IFE, SWOT analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..