Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategický plán pro hostinské zařízení
Autor: Bc. Sabina Hábová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Radim Vedra
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Strategický plán pro hostinské zařízení
Abstrakt:Hábová, S. Strategický plán pro hostinské zařízení. Bakalářská práce.Brno:Mendelova univerzita v Brně, 2017.Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou hostinského zařízení. V první teoretické části se nachází přehled literatury, kde jsou popsány a definovány základní pojmy strategického managementu a strategických analýz. V druhé analytické části je využito analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Faktory vnějšího pro-středí jsou zjišťovány pomocí PESTE analýzy, analýzy klíčových zákazníků, dodavatelů a konkurentů a Porterova modelu pěti hybných sil. Faktory vnitřního prostředí jsou získány použitím modelu 7S a analýzou model 7P marketingového mixu. Je vytvořena SWOT matice vyplývající z výsledků předchozích analýz. Výsledkem je navržení strategií, které mají pomoci podniku zlepšit jeho stávající ekonomickou situaci.
Klíčová slova:SWOT analýza, strategická analýza, strategický management, analýza vnějšího prostředí, analýza vnitřního prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..