Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategická analýza podniku zabývající se truhlářstvím a návrhy jeho dalšího rozvoje
Autor: Bc. Julia Gumeniuk
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Tížek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Strategická analýza podniku zabývající se truhlářstvím a návrhy jeho dalšího rozvoje
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí podniku "Truhlářství Constantin Rilea". Cílem práce je návrh vhodných strategií pro podnik za účelem dosažení většího zájmu zákazníků a zvýšení výroby. V teoretické části jsou zohledněny metody, které jsou dále aplikovány v části praktické. Jde o PESTE analýzu, Porterův model pěti sil, analýzu hodnotového řetězce a model 7S. Následně faktory jsou zhodnoceny pomocí matice priorit a analýzy úspěchu podle Eschenbacha, kde výsledkem hodnocení je SWOT analýza. Dále jsou navrženy čtyři různé strategie, které jsou následně ekonomicky zhodnoceny. Výsledkem práce je konkrétní postup rozvoje pro zkoumaný podnik.
Klíčová slova:Vnější prostředí, Truhlářství , Vnitřní prostředí , SWOT analýza, Situační analýza, Strategický management, Strategie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..