Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Řízení obecně prospěšné společnosti VIS Bílé Karpaty
Autor: Ing. Dominika Čevelová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Řízení obecně prospěšné společnosti VIS Bílé Karpaty
Abstrakt:Čevelová, D., Řízení obecně prospěšné společnosti VIS Bílé Karpaty. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2015. Bakalářská práce se zabývá situační analýzou neziskové organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a poskytování informací. Hlavním cílem této práce je na základě analýzy prostředí a zhodnocení činnosti VIS Bílé Karpaty o. p. s. navrhnout nová opatření vedoucí k jeho rozvoji. Úvodní část práce je věnována teoretickým poznatkům získaných na základě odborné literatury. Ve výsledkové části práce je analýza vnějšího prostředí provedena prostřednictvím PESTLE analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Vnitřní prostředí společnosti je charakterizováno podle principu klíčových faktorů a využitím analýzy potenciálů podle Eschenbacha. Podstatnou část práce tvoří SWOT analýza s konkrétními návrhy, které mohou vést v dalších letech k rozvoji společnosti. Na závěr práce je ekonomicky zhodnocena jedna z vybraných strategií.
Klíčová slova:obecně prospěšná společnost , vnější a vnitřní prostředí, SWOT analýza, strategie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..