Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategií pro firmu Chocotherapia, s.r.o
Autor: Bc. Lenka Jáňová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Budín
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh strategií pro firmu Chocotherapia, s.r.o
Abstrakt:Cílem práce je prostřednictvím analýzy vnějšího a vnitřního prostředí návrh strategií pro další rozvoj podniku. Z navržených strategií jsou ekonomicky zhodnoceny vybrané vhodné strategie. Teoretická část je složená z odborné literatury zabývající se danou problematikou. V kapitole výsledky jsou na základě analýz zjištěny příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky. Pomocí matice SWOT jsou navrženy strategie. Vybrané strategie jsou ekonomicky zhodnoceny s ohledem na požadavky a potřeby podniku.
Klíčová slova:vnější prostředí, vnitřní prostředí, PESTE analýza, Porterův model konkurenčních sil, princip hodnototvorného řetězce, matice SWOT, strategie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..