Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie pro zemědělský podnik pro získávání dotací z veřejných prostředků
Autor: Bc. Gabriela Simandlová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Vítězslav Dostál, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh strategie pro zemědělský podnik pro získávání dotací z veřejných prostředků
Abstrakt:Bastlová, G., Návrh strategie pro zemědělský podnik pro získávání dotací z veřejných prostředků. Bakalářská práce. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2013. Cílem bakalářské práce je navrhnout a ekonomicky zhodnotit strategii pro roz-voj podniku rodinná farma Simandl. Práce je rozdělena na dvě části. Literární přehled je vypracován na základě na-studovaných odborných materiálů. Výsledky práce jsou zpracovány na základě analýzy vnitřního prostředí a finanční analýzy, podle kterých jsou určeny slabé a silné stránky podniku. Pomocí analýzy vnějšího prostředí jsou odhaleny příleži-tosti a hrozby. Z těchto údajů jsou pomocí SWOT analýzy určeny strategie. Ta, která byla vybrána jako nejvhodnější pro podnik, je následně ekonomicky pro-počítána.
Klíčová slova:Analýza vnějšího prostředí, SWOT analýza, Dotace v zemědělství, Management, Analýza vnitřního prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..