Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv certifikace vinařské turistiky na konkurenceschopnost vinařských podniků
Autor: Ing. Magdaléna Vlachová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv certifikace vinařské turistiky na konkurenceschopnost vinařských podniků
Abstrakt:Cílem práce je srovnání dvou podniků působících v odvětví vinařství vzhledem k jejich konkurenční pozici na trhu v rámci certifikace vinařské turistiky a návrh strategií pro jejich další rozvoj v daném odvětví. Srovnáván byl podnik, který vlastní certifikát vinařské turistiky s podnikem, který jím nedisponuje. Na základě analýzy vnitřního prostředí a analýzy konkurence bylo zjištěno, že lepší konkurenční pozici má certifikovaný podnik, ovšem rozdíl oproti necertifikovanému podniku je malý. Vliv certifikace byl zaznamenán především v oblasti marketingu, podílu na tvorbě image a finanční situaci podniku. Po zhodnocení atraktivity odvětví a konkurenčního postavení, byly pro oba podniky navrženy strategie jejich dalšího rozvoje v oblasti vinařské turistiky. Certifikovaný podnik by se měl zaměřit na udržení stávajících zákazníků, rozšíření místní kapacity a účast na vinařských akcích. Necertifikovanému podniku je doporučeno zvýšit propagaci, budovat svoje image, využít blízkosti vinařských stezek a získat certifikát vinařské turistiky.
Klíčová slova:konkurence, atraktivita, strategie, vinařská turistika, vnitřní prostředí, certifikace zařízení vinařské turistiky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..