Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1667
Univerzitní e-mail: renata.kucerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Konkurence v mikulovské vinařské podoblasti
Autor: Ing. Michaela Martincová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Herko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Konkurence v mikulovské vinařské podoblasti
Abstrakt:Tématem této práce je zmapování konkurence v mikulovské vinařské podoblas-ti. Pro analýzu konkurence je použit Porterův model Pěti hybných sil. Posouzení konkurence v mikulovské vinařské podoblasti je provedeno pomocí mapy kon-kurenčních skupin. Mapa konkurenčních skupin rozděluje vinařské podniky působící v mikulovské vinařské podoblasti do pěti vzájemně se od sebe odlišují-cích konkurenčních skupin. Každé konkurenční skupině je navrhnuta strategie, jejímž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých vinařství. Konkrétně se jedná o strategie týkající se účelnější propagace, rozšíření výroby a způsobu distribuce vína.
Klíčová slova:Odvětví vinařství, mikulovská vinařská podoblast, mapa konkurenčních skupin, konkurence, strategie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..