Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Identification number: 1666
University e-mail: pavel.zufan [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Management (FBE)
Dean - Faculty of Business and Economics
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Ambróšová
Analýza vnitřního prostředí výrobního družstva a návrh dílčí strategie
January 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Ambróšová
Strategický management výrobního družstva
January 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Ambrožová
Prostředí vzdělávací instituce
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Ambrůzová
Strategický management softwarové firmy
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Garcia Arnaud
Impact of electric and hybrid engines on the customer market
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Nurani Azizi
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Bajerová
Strategic management of a small business
January 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tereza Baroňová
Optimalizace procesu nákupu materiálu ve společnosti Siemens Electric Machines, s. r. o.
January 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Baštová
Strategický management dopravní společnosti Letiště Brno, a. s.
May 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Baštová
Strategický management společnosti Trybox, s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Andreas Bauer
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
November 2021Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Klaus Reinhard Bauer
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Metin Begecarslan
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
November 2021Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Labat Camy Benoit
Customer relationship management
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Sylvia Böcker, Ph.D.
Facilitation of necessary changes in the German wind energy through analyzing mental models
October 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrien Boespflug
French wine producer and its business strategies
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Böhm
Uplatnění systému řízení jakosti podle norem ISO a jeho přínos pro podnik
June 2006Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Luděk Borkovec, DiS.
Procesní změny ve výrobní firmě
January 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lada Bravencová
Restrukturalizace podniku
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lada Bravencová
Řízení projektu: Dodávky a montáž zdvihacích zařízení pro nově budované obchodní centrum
May 2006Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Brusová
Projektový management v Domě dětí a mládeže
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Burešová
Obchodní strategie firmy
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdalena Cardová
Návrh strategie pro firmu Meral, s. r. o.
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.FT(ILL)Written by (author): Ing. Marco Andrea Francesco Carnevale
Representation of Human Capital in a Social Balance Perspective
May 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Cupáková
Atraktivita odvětví pivovarnictví v ČR
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Černý
Application of the principles of Neuro-Linguistic Programming and its practical impacts
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Helmut Markus Depfenhart
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
January 2021Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Dlabajová
Metodika řízení ICT projektů na MENDELU
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Doleželová
Strategie subjektu podnikajícího v oblasti odpadového hospodářství
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Dostálová
Odvětvové prostředí vinařství v ČR
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ludmila Drábková
Atraktivita odvětví distribuce strojních součástí v ČR
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ronny Egli
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
October 2021Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mabrok Elmrabet
Hotel management in Libya
May 2006Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Reinhard Ematinger, Ph.D., MSc
Facilitating Business Model Generation emphasizing Customer Value through a Serious Play Approach
March 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Brigitta Elisabeth Ernst
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Omran Mansur Essayah, Ph.D.
Arabic Maghrib Countries Union and its Future Horizons - Study of Geopolitics and Strategic Management
June 2006Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Farmačka
Možnosti existence profesionálního folklorního souboru v ČR
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Farmačka
Projektový management folklorního festivalu
November 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Farníková
Analýza operační strategie
June 2006Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. MUDr. Martin Fiala
Strategický management privátního zdravotnického zařízení
May 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Radek Fialka
Proces zavádění Six Sigma ve farmaceutické firmě
January 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jitka Fialová
Forma vstupu firmy na nový trh
January 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Kateřina Fialová
Management jakosti ve vybrané střední škole
May 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Antje Carolin Findeis
Effects of coaching on profuctivity of German SME‘s managers and employees
March 2022Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Fölklová
United Arab Emirates: the Counry of Opportunities
May 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Formanová
Business Strategy of a Selected Banking Service
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Formanová
Crowdfunding as a developing financial source for businesses in the Czech Republic
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Francúzová
Prostředí dopravní firmy
January 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Christian Fuchs, Ph.D., MBA
Change and Integration Management in the German Mechanical Engineering Industry
October 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Gabrielová
Řízení jakosti ve výrobním podniku
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Gilk
Řízení zásob
December 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Robert Glöckl
Organizational development issues in government administration
October 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Gogela
Management rizika v řízení projektů
May 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Stanislav Grela
Řízení jakosti
January 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Stanislav Grela
Řízení jakosti
May 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hádlíková
Návrh strategií pro maloobchod s vinařskými potřebami
May 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Hájek
Návrh strategií malého podniku
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petr Hajný
Nové trendy ve strategickém managementu
July 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Haluza
Vliv managementu na vztahy se zákazníky
June 2006Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Hanáková
Strategický management dodavatele informačních systémů
May 2006Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Hanák
Tvorba programové podpory manažerské hry pro předmět Strategický management
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Petr Hanák
Využití manažerské simulace v předmětu Strategický management
May 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Nicholas Hanser, Ph.D.
Virtual organization as a special cooperation form in the activity field of Mergers & Acquisitions
October 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Havlenová
Strategický management
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jan Havránek, Ph.D.
Návrh opatření pro zefektivnění řízení subjektů veřejné správy
August 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hejlová
Hodnocení možností expanze vybrané obchodní firmy
January 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Hetcl
Vztah managementu k zákazníkům
May 2005Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Heinz Hille, Ph.D.
Integrated Analysis and Quality Framework for Automotive Embedded Software Quality
August 2015Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Heinz Hille, Ph.D.
Záměr disertační práce
September 2015Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ida Hilnerová
Operační management výrobní firmy
May 2008Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Hlavinka
Interkulturní aspekty expanze na zahraniční trh
May 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Hlavinka
Návrh implementace konceptu Balanced scorecard
January 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Holá
Management znalostí
November 2006Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Holbová
Krizový management
August 2006Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Holbová
Strategie firmy po krizi
December 2007Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Honková
Analýza současné situace a návrh vhodné strategie firmy IWET, a.s.
January 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Honková
Prostředí dopravní firmy
January 2009Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Horáčková
Strategický management zemědělského družstva
January 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Horká
Sledování vývoje prostředí českými malými a středními podniky a jejich výkonnost
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Houbalová
Návrh strategií obchodní firmy
May 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Houbalová
Strategický management v podmínkách malých a středních firem v České republice
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hrbotická
Návrh podnikatelské strategie pro vybrané rekreační zařízení
May 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Hrdinová
Řízení jakosti u vybraného výrobku pro automobilový průmysl
May 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Hrušková
Process innovation for a selected company
May 2018Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hubáčková
Vliv podnikové kultury na efektivnost podniku
June 2006Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Hubený
Management zdravotnického zařízení
May 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markus Huber, MBA
Social Media Marketing in Fast Moving Consumer Goods Industry
May 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hunkes
Analýza současné situace a návrh vhodné strategie podniku
May 2008Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Huvarová
Strategické řízení pekárenské firmy
May 2008Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Indrová
Možnosti zefektivnění procesu realizace víceprací ve výrobním podniku
May 2018Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Indrová
Návrh strategických alternativ pro rodinný penzion
May 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Svatava Indrůchová
Možnosti rozvoje vinařské firmy
May 2009Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Irena Ivičičová
Konkurenční strategie vinařského podniku
January 2008Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Janíčková
Management of training projects
May 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Janíčková
Use of the Project Implementation Profile tool in managing training projects
May 2018Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vladimíra Janíková
Konkurenční prostředí ve vinohradnicko-vinařském odvětví
January 2010Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D.
Strategický management v dynamickém prostředí české e-komerce
July 2017Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Janoušek
Managing innovations in sales business
January 2019Displaying the final thesis
99.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kateřina Jánová
Analýza odvětví zpracování mléka
January 2010Displaying the final thesis
100.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Chollet Jean
Potential for Establishing a New Envents-focused Website
May 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Jelínková
Faktory ziskovosti dodavatele plastových oken
May 2012Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Jirsíková
Environment of an Internet Provider
May 2010Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Jirsíková
Environment of an Internet Provider
May 2008Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Jordan
Implementace integrovaného systému řízení ve stavební firmě
May 2008Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Jordan
Řízení podniku dle normy jakosti ČSN EN ISO 9001
August 2006Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Juránková
Strategický management výrobce plošných textilií
May 2014Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Juránková
Strategie rozvoje internetového obchodu s dárkovými předměty
January 2017Displaying the final thesis
108.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eliyarti Jusanová
Řízení jakosti
January 2007Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Iva Kadlčíková
Atraktivita odvětví výroby produktů racionální výživy v ČR
May 2017Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kadlecová
Strategický management strojírenské firmy
May 2006Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Kalivoda
Řízení vodohospodářských projektů
July 2006Displaying the final thesis
112.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jan Karásek
Prostředí komerčních call center na trhu v České republice
May 2020Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Karásková
Strategický management strojírenské firmy
May 2009Displaying the final thesis
114.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Linda Kašparová
Risk management
January 2009Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Keclíková
Analýza současné situace a návrh vhodné strategie firmy HTS, v. o. s.
May 2006Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kinclová
Management malé firmy působící v oblasti daňového poradenství
May 2012Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Klapalová
Strategický management personální agentury
May 2006Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Klíma
Přizpůsobení systému řízení jakosti
January 2007Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Klobouk
Formulation of a business strategy
May 2009Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Kloiberová
Projektový management v podmínkách reklamní agentury
May 2011Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vít Kolacia
Řízení nákladů na kvalitu ve výrobní firmě
May 2013Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kolesár
Krizový management
July 2006Displaying the final thesis
123.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Radka Konečná
Návrh konceptu systému řízení kvality v začínající IT firmě
May 2020Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Magda Kopečná, DiS.
Možnosti rozvoje transformačních procesů v podmínkách stavební firmy
May 2016Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Jens Körner, Ph.D.
Comparing the Performanceof Advisory-led to In-house Mergers and Acquisition (M&A) a Process Perspective - New Evidence from Empirical Analysis on Acquisitions of German Companies
February 2014Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Košťálová
Procesní management v podmínkách České pošty, s. p.
May 2014Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Košťálová
Prostředí výrobce a prodejce bylinných čajů
May 2017Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Koutná
Environment of JM Expo, s. r. o.
May 2008Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Kováč
Strategický management v spoločnosti SLKP, a. s.
May 2009Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.
Součinnost soukromé a státní sféry v rámci ochrany kritické infrastruktury v oblasti energetiky
January 2014Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Talent management
August 2006Displaying the final thesis
132.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Leif Nikolas Kruse
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
December 2021Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Krýsa
Strategický management dopravní firmy
September 2006Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Kryštofová
Řízení kvality v podmínkách výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl
May 2017Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kubínová
Analýza odvětví stavebnictví v ČR
May 2009Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kuchařová
Aspects of continual improvement in production company
May 2008Displaying the final thesis
137.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Jana Kuchařová
Six Sigma - A Process for Continuous Improvement
May 2007Displaying the final thesis
138.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Natalya Kuzminykh
Strategie nadnárodních firem při vstupu na nové trhy
September 2015Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Asante George Kwasi
Strategic Management Practices in the Ghanaian Banking Industry: A Study of Ecobank Ghana Ltd.
May 2017Displaying the final thesis
140.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Michael Lang
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bonaparte Odoi Laryea
Accessing the Importance of Strategic Management in an Organisation: A Case of Barclays Bank Ghana Limited
May 2017Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Lefnerová
Návrh strategií velkoobchodní firmy zaměřené na prodej potravin a nápojů
January 2011Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Linhartová
Aplikace HACCP v drůbežářském podniku
January 2007Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Lišková
Operační management výrobní firmy
May 2009Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Lojková
Dobrovolné aktivity podniku: environmentální management a ecolabelling
May 2010Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolina Loučková
Mzdový systém v obchodní firmě
January 2011Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Loupová
Prostředí prodejce nábytku
May 2008Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Lukáčová
Process innovation for a national branch of selected multinational IS/ICT company
May 2017Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Lukáčová
Strategy formulation for a national branch of selected multinational IS/ICT company
May 2015Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Lupačová
Strategický management stavební firmy
May 2015Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Macková
Projektový management
May 2009Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Macháček, DiS.
Strategické řízení nákupu ve výrobním podniku
July 2005Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Malachová
Project Management
January 2007Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Marečková
Strategický management dopravní společnosti
September 2006Displaying the final thesis
155.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bais Margaux
Market strategy of Red Bull
May 2011Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Meixner
Operační management servisní organizace
August 2006Displaying the final thesis
157.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Pavel Meixner
Strategický management servisní organizace
June 2009Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Melichárková
Analýza současné situace a návrh vhodné strategie rozvoje personální agentury
May 2008Displaying the final thesis
159.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ralf Alexander Michael
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
November 2021Displaying the final thesis
160.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Michálek
Management jakosti dle standardů ISO skupiny 9000
May 2009Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Michalová, DiS.
Aplikace controllingu v oddělení odbytu
May 2009Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Jan Mikulášek
Management of grant projects at Mendel University in Brno
May 2016Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Mildeová
Situace na trhu s vínem v ČR a ve Francii: komparační analýza
June 2005Displaying the final thesis
164.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): PhDr. Elmar Moertenkoetter
Effective communication of selected culture bound product category in particular country
October 2018Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Motalová
Provozní management obchodního oddělení vybrané společnosti
January 2014Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Bc. Marcela Mucalová, Ph.D.
Konflikty mezi účetními a nadřízenými z pohledu českých účetních
September 2015Displaying the final thesis
167.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Mužík
Proposal of employee training system for a selected IT company
May 2016Displaying the final thesis
168.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Navrátil
Řízení hypermarketu
May 2008Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Navrátil
Strategické řízení reklamní agentury
May 2006Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Nosálová
Environment of an engineering firm
May 2008Displaying the final thesis
171.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mgr. Jakub Novák
Inovativní metody tvorby firemních strategií
May 2017Displaying the final thesis
172.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Klára Nováková
Designing products for professional athletes
May 2017Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Novotný
Strategický management prodejce rybářských potřeb
January 2015Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Očenášková
Řízení zásob
May 2011Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Opáleková
Možnosti vstupu na trh s pomůckami pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
May 2015Displaying the final thesis
176.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Tom Ortmanns
Highly diversified industries and pricing methods
September 2016Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Paríšková
Riziká obchodovania na trhu Veľkej Británie pre daný podnik
May 2019Displaying the final thesis
178.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Ronak Harishbhai Parmar
Job satisfaction in IT companies in India and in the Czech Republic
May 2020Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Pátková
Konkurenceschopnost vybrané stavební společnosti
May 2018Displaying the final thesis
180.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Pečinková
Návrh využití hodnotících nástrojů modelu EFQM na PEF
May 2011Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dagmar Pernicová
Prostředí poskytovatele služeb v oblasti supply chain managementu
May 2008Displaying the final thesis
182.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mag Marco Pertl
New Procurement Directives in the European Union and their impact on Small and Medium-sized enterprises
November 2018Displaying the final thesis
183.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Stefan Peschel, Ph.D.
Success factors of small and medium sized enterprises
November 2012Displaying the final thesis
184.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emilie Peslarová
Strategie vybraného subjektu v návaznosti na rozvoj eGovernmentu
January 2012Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ada Petrová
Strategické řízení zvoleného subjektu
May 2010Displaying the final thesis
186.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Soňa Petříková
Prostředí bezpečnostního poradenství
January 2006Displaying the final thesis
187.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Picek
Návrh aplikace metody Balanced Scorecard v pivovaru
May 2018Displaying the final thesis
188.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Pluháčková
Systém řízení jakosti dle požadavků ISO 9000:2000
September 2006Displaying the final thesis
189.Final thesis was unsuccessfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Erika Pluskalová, DiS., MSc
Principy efektivní komunikace
August 2013Displaying the final thesis
190.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Petra Podhorníková
Franchising a jeho využití v hotelovém průmyslu
May 2010Displaying the final thesis
191.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Pohanka
Formulace obchodní strategie pro značku Malaguti v rámci společnosti AZ SERVIS, a. s.
May 2009Displaying the final thesis
192.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alice Polišenská
Návrh způsobu realizace dodávky zabezpečovacích a kamerových systémů
May 2009Displaying the final thesis
193.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Poredský
Vývoj trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice
May 2012Displaying the final thesis
194.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Povolný
Zavádění modelu EFQM v Policii ČR
June 2006Displaying the final thesis
195.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Procingerová
Analýza operační strategie
September 2006Displaying the final thesis
196.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Přibylová
Návrh možností využití prostor areálu Znojemský městský pivovar
May 2016Displaying the final thesis
197.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Pyšná, DiS.
Návrh a příprava podnikatelského záměru projektu výstavby sítě DDS
May 2011Displaying the final thesis
198.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Soudobé trendy teorie managementu a jejich průmět do strategického řízení
August 2009Displaying the final thesis
199.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monica Reichlová
Strategický management penzionu
May 2014Displaying the final thesis
200.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Kai Dominik Renchen
Influencer marketing and brand awareness
December 2021Displaying the final thesis
201.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Rošková
Návrh parametrů turistické karty města Brna
May 2016Displaying the final thesis
202.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Roučková
Návrh strategie řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů velkoobchodu pro gastronomii
May 2013Displaying the final thesis
203.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Uwe Ernst Rühl
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
204.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristina Rumlová
Řízení vztahů se zákazníky v podmínkách finanční instituce
May 2012Displaying the final thesis
205.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Rychtecká
Prostředí odvětví výroby minerálních vod
January 2008Displaying the final thesis
206.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michael Řeháček
Organizační struktura a řízení Zemědělského družstva Mořina
May 2008Displaying the final thesis
207.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Daniel Scire
The role of human capital in the short-term macroeconomic fluctuations and long-term economic growth
September 2020Displaying the final thesis
208.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Sedláčková
Strategický management malého podniku
May 2011Displaying the final thesis
209.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Hermann Schrattenthaler
Development trends in integrated management
October 2019Displaying the final thesis
210.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Mgr. Michal Smejkal
Příprava produktových a projektových plánů v IT firmě
May 2017Displaying the final thesis
211.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Solaříková
Strategický management zemědělského podniku
July 2006Displaying the final thesis
212.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Matthias Spanic
Uplatnění projektového řízení v destinačním managementu
February 2021Displaying the final thesis
213.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Florian Steinbrenner
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
October 2021Displaying the final thesis
214.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Naďa Sterzelová
Implementace KANBAN na konkrétní výrobní projekt
June 2006Displaying the final thesis
215.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Jonathan Sterzik, MBA
Post-merger integration
September 2016Displaying the final thesis
216.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Straka
Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Jihomoravského kraje
May 2009Displaying the final thesis
217.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Struhelková
Strategický management malého podniku
May 2007Displaying the final thesis
218.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdalena Sýkorová
Strategické řízení distributora nátěrových hmot
May 2015Displaying the final thesis
219.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavel Šenkýř, Ph.D.
Využití simulačních metod pro podporu procesního řízení v systémech integrovaného managementu
August 2011Displaying the final thesis
220.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Irena Šestáková
Návrh strategií pro mlékárenskou firmu
May 2009Displaying the final thesis
221.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Irena Šestáková
Strategický management mlékárenské firmy
May 2007Displaying the final thesis
222.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Ševčíková
Strategické řízení turistického areálu
May 2006Displaying the final thesis
223.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Šimonfy
Cloud computing and its introduction in small and medium sized enterprises
May 2015Displaying the final thesis
224.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Filip Šindelář
Strategie prodejce automobilové techniky
May 2009Displaying the final thesis
225.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vojtěch Širůček
Řízení aktivit studentského spolku
May 2020Displaying the final thesis
226.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šmídová
Strategický management vybraného portfolia maloobchodů
May 2013Displaying the final thesis
227.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Lucie Špačková, Ph.D.
Odvětvové prostředí výroby nábytku v ČR
August 2012Displaying the final thesis
228.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamil Šrom
Prostředí klavírnické firmy
January 2006Displaying the final thesis
229.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Štěpánková
Proces organizace služebních cest
May 2010Displaying the final thesis
230.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Štolbová
Restrukturalizace subjektu do nových tržních podmínek
September 2006Displaying the final thesis
231.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Švrček
External environment of tertiary education in the Czech Republic
May 2013Displaying the final thesis
232.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Armin Teichert
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
November 2021Displaying the final thesis
233.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Oliver Teichmann
Záměr disertační práce
October 2015Displaying the final thesis
234.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Tesařová
Assessment of productivity and quantity of employees
May 2011Displaying the final thesis
235.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Daniel Tesfaye
Ekologicko-ekonomické aspekty výrobní strategie
May 2010Displaying the final thesis
236.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Tesfaye
Řízení zemědělského podniku se zaměřením na konopí seté
January 2007Displaying the final thesis
237.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Anzhela Tkachenko
Návrh strategií pro zvýšení návštěvnosti ubytovacího zařízení
May 2020Displaying the final thesis
238.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Tmějová
Management zásob ve výrobním podniku
May 2012Displaying the final thesis
239.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Trnka
Strategic management of textiles producer
January 2008Displaying the final thesis
240.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Herrmann Troger
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
October 2021Displaying the final thesis
241.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Tůmová
Process management of services and tourist trade in the Balloons Chateau
May 2009Displaying the final thesis
242.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alice Turková
Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator
May 2018Displaying the final thesis
243.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alice Turková
Possibility of Entry into the Textile Production Industry in the Czech Republic
May 2016Displaying the final thesis
244.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Uhrová
Řízení jakosti
June 2006Displaying the final thesis
245.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Uhrová
Řízení jakosti - návrh hodnotícího systému
May 2008Displaying the final thesis
246.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Uličná
Change management
May 2009Displaying the final thesis
247.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vendula Urbanová
Projektové řízení přípravy kontingentu mládežnické organizace na zahraniční akci
May 2020Displaying the final thesis
248.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Vágnerová
Prostředí dopravní firmy
May 2007Displaying the final thesis
249.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Vágnerová
Prostředí telekomunikační firmy a faktory její konkurenceschopnosti
January 2010Displaying the final thesis
250.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Valouchová
Konkurence v odvětví vnitrostátní dopravy
January 2010Displaying the final thesis
251.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikol Varčevová
Proposal of implementation of the Balanced Scorecard and EFQM methods in NICOM, a.s.
January 2013Displaying the final thesis
252.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Varmusová
Řízení zásob
January 2008Displaying the final thesis
253.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Vašinová
Strategický management malého podniku
January 2010Displaying the final thesis
254.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Vašinová
Strategický management neziskové organizace
May 2007Displaying the final thesis
255.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zlata Vašková
Induction program for new employees
January 2009Displaying the final thesis
256.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ladislav Vecka
Certifikace firmy dle norem skupiny ISO 14000
May 2007Displaying the final thesis
257.Final thesis is submittedDisTWritten by (author): Ing. Monika Vencourová
Specifika projektového managementu v oblasti Employer Branding
August 2019Displaying the final thesis
258.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Věrná
Návrh strategií výrobního podniku
May 2015Displaying the final thesis
259.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Viktorinová
Stanovení podnikatelské strategie lékárny
January 2009Displaying the final thesis
260.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anežka Vrbová
Řízení zásob
January 2004Displaying the final thesis
261.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Weisslamplová
Strategický management malého podniku
May 2006Displaying the final thesis
262.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Marc Werheid
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
December 2021Displaying the final thesis
263.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Udo Wozar, Ph.D.
Implementation of Lean Management in New Product Launches
April 2017Displaying the final thesis
264.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Udo Wozar, Ph.D.
Implications of Lean Production Principles for Producing Driver Assistance Systems
May 2014Displaying the final thesis
265.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Zálešáková
Internationalization strategy
January 2007Displaying the final thesis
266.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcela Zaoralová
Podniková kultura
January 2010Displaying the final thesis
267.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Zárubová
Strategický management výrobní firmy
May 2010Displaying the final thesis
268.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Zedníčková
Prostředí managementu stavební společnosti
May 2013Displaying the final thesis
269.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Zemanová
Návrh strategií spotřebního družstva COOP
May 2010Displaying the final thesis
270.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ferdinand Ziegler
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
October 2021Displaying the final thesis
271.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Kim Sandra Zühlke
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
272.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Žaludová
Řízení distribuce produktů v podmínkách vybrané pekárny
May 2017Displaying the final thesis
273.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Ženčuch
Strategické řízení společnosti Zemědělské služby Dynín, a. s.
May 2014Displaying the final thesis
274.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Žuchová
Strategické řízení překladatelské a tlumočnické společnosti
May 2017Displaying the final thesis
275.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Jana Žůrková
Aspects of Six Sigma and its Implementation
September 2006Displaying the final thesis
276.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Jana Žůrková
Six sigma and its implementation
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress