Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
Identification number: 16663
University e-mail: zdenek.adamec [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Dobrá
Srovnání vývoje smíšeného porostu s různým pěstebním managementem pomocí růstového simulátoru
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Kašpárková
Hodnocení objemového přírůstu v lese v převodu na les střední na majetku Městských lesů Moravský Krumlov
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jan Kikal
Charakteristika přirozené obnovy v porostech ŠLP Masarykův les Křtiny na základě dat statistické provozní inventarizace
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. et Ing. Jan Kikal
Produkční potenciál břízy bělokoré
September 2021Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Jan Kikal
Zhodnocení přirozené obnovy v lese v převodu na střední les na majetku městských lesů Moravský Krumlov
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Martin Kudláček
Návrh optimálního managementu za účelem zvýšení podílu populace jedle bělokoré v přírodní rezervaci Tesák s využitím růstového simulátoru.
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vojtěch Majkus
Stanovení vybraných taxačních charakteristik lesních porostů pomocí aplikace pro mobilní telefony
April 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Otta
Různé způsoby stanovení střední tloušťky a jejich vliv na výši zásoby porostu stanovenou metodou jednotných objemových křivek
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Otta
Srovnání časové náročnosti a přesnosti měření tlouštěk stromů pomocí kontaktní a bezkontaktní průměrky
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miroslav Šlachetka
Porovnání modelů výškových křivek a jejich vliv na stanovení zásoby porostu
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vojtěch Žeravík
Ověření možností využití aplikací pro mobilní telefony ke stanovení zásob lesních porostů pomocí relaskopické metody
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress