Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Identifikační číslo: 1656
Univerzitní e-mail: iva.zivelova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí ústavu - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Kontakty          Publikace
     
Orgány
     
Konference     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
Orgán
Odkdy
Dokdy
Role
Kolegium děkana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)03.06.2019člen
Vědecká rada
14.05.2018
člen
Akademický senát (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)01.12.2017člen
01.03.2009
člen
16.02.2009
člen
Komise rektora pro mimosoudní rehabilitace bývalých studentů Mendelovy univerzity v Brně01.02.201314.05.2018člen
Kolegium děkana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
05.12.2017
07.03.2018
člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně
01.09.2015
01.02.2018člen
Vědecká rada01.07.2009
31.01.2018
člen
Programová komise studijního programu (B-MTSA International Territorial Studies)
21.01.2013
21.11.2017člen
Programová komise studijního programu (B-RRA Regional Development)21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komise studijního programu (N-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komise studijního programu (N-MTSA International Territorial Studies)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komise studijního programu (N-RR Regionální rozvoj)
21.01.2013
21.11.2017člen
Programová komise studijního programu (N-RRA Regional Development)
21.01.201321.11.2017
člen
Disciplinární komise (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
01.03.2013
01.02.2017
předseda
Komise rektora pro pedagogiku Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2014
01.01.2017
člen
Komise rektora pro celoživotní vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
01.02.2013
01.01.2017
člen
Kolegium děkana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
21.01.2013
22.12.2016
člen
Programová komise studijního programu (B-MTS Mezinárodní teritoriální studia)21.01.201315.12.2016člen
Programová komise studijního programu (B-RR Regionální rozvoj)
21.01.2013
15.12.2016člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně01.03.2014
31.08.2015
člen
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
01.03.2010
31.08.2014
člen
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
01.03.201031.08.2014člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-HPS Hospodářská politika a správa)
01.09.2006
10.04.2014
člen
Komise rektora pro pedagogiku Mendelovy univerzity v Brně
01.02.201331.01.2014člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2014
člen
Programová komise studijního programu (N-RR Regionální rozvoj)
01.09.2011
25.02.2013
předseda
Programová komise studijního programu (N-RRA Regional Development)
01.09.201125.02.2013
předseda
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
01.03.2010
01.02.2013
člen
Programová komise studijního programu (N-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
29.05.2012
21.01.2013
člen
Programová komise studijního programu (N-MTSA International Territorial Studies)
29.05.2012
21.01.2013
člen
Programová komise studijního programu (N-RR Regionální rozvoj)
01.09.2011
21.01.2013
člen
Programová komise studijního programu (N-RRA Regional Development)
01.09.2011
21.01.2013
člen
Programová komise studijního programu (B-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
01.03.2010
21.01.2013předseda
Programová komise studijního programu (B-MTSA International Territorial Studies)
01.03.2010
21.01.2013předseda
Programová komise studijního programu (B-RR Regionální rozvoj)01.03.2010
21.01.2013
předseda
Programová komise studijního programu (B-RRA Regional Development)
01.03.2010
21.01.2013
předseda
Kolegium děkana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
01.02.200917.12.2012
předseda
Kolegium rektora
18.04.2008
17.12.2012
člen
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
01.09.2011
člen
Komise rektora pro dislokaci Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011
člen
Komise rektora pro investiční činnost a výstavbu Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EM Ekonomika a management)01.09.2006
30.08.2010
člen
Interní akreditační komise pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Mendelovy univerzity v Brně
13.05.2008
28.02.2010
člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
13.05.2008
28.02.2010
člen
Redakční rada Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.10.200728.02.2010člen
Rada pro rozvojové programy13.05.2008
30.06.2009
člen
Komise rektora pro informatiku
13.05.2008
28.02.2009
člen
Komise rektora pro pedagogickou činnost
13.05.200828.02.2009
člen
Komise rektora pro vědecko-výzkumnou činnost
13.05.2008
28.02.2009
člen
Redakční rada Folia Universitatis01.10.2007
28.02.2009
člen
Redakční rada mezinárodního vědeckého sborníku Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.02.2006
30.09.2007
člen
Disciplinární komise (Provozně ekonomická fakulta)
18.04.2005
28.02.2006
předseda
Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta)
18.04.2005
31.01.2006člen
Komise rektora pro pedagogickou činnost
01.04.2005
31.01.2006
člen

Legenda
aktivní členství
historické členství