Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza faktorů výkonnosti podniků agrobyznysu
Autor: Ing. Hana Prachařová
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Dipl.-Ing. Petr Chmelík, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza faktorů výkonnosti podniků agrobyznysu
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá odvětvím pekárenství v České republice. Podle klasifikace ekonomických činností jde o obor CZ-NACE 10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, který tvoří významnou složku potravinářského průmyslu České republiky. Cílem práce je popsat strukturu podniků v tomto oborou, dále provést finanční analýzu podniků v tomto odvětví a také analýzu faktorů, které finanční výkonnost ovlivňují. Práce se skládá z literární rešerše a z vlastní práce. V literární rešerši jsou vymezeny základní pojmy týkající se zkoumané problematiky, zejména tedy teorie finanční analýzy a regresní analýzy. Vlastní práce se zabývá strukturou podniků v oboru, dále pak konkrétními výpočty průměrných hodnot ukazatelů z oblastí poměrové finanční analýzy a jejich vývojem v čase a v poslední části je provedena analýza faktorů, ovlivňujících rentabilitu podniků v tomto oboru.
Kľúčové slová:finanční analýza, regresní analýza, faktory výkonnosti, pekárenství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..