Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza cenových relací v komoditní vertikále
Autor: Ing. Monika Hrabcová
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Chmelík, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza cenových relací v komoditní vertikále
Abstrakt:Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat cenové relace v komoditní vertikále navazující na produkci potravinářské pšenice a určení hlavních faktorů ovlivňujících formování cen na parciálních trzích dané vertikály v České republice. V rámci literární rešerše je zpracován základní přehled vývoje na agrárních trzích v podmínkách globalizačních a integračních procesů včetně charakteristiky tržních struktur a jejich možných dopadů na formování cen v agrobyznysu. Metodika analýzy cenových relací je založena na využití problematiky cenové transmise v dané komoditní vertikále. V rámci vlastní práce je provedena a vyhodnocena analýza cenových relací u vybraných pekárenských produktů. Jsou vyvozeny závěry o pružnosti a asymetrii cenového přenosu mezi jednotlivými parciálními trhy včetně vyhodnocení jejich příčin a důsledků. Výsledky analýzy potvrdily rostoucí tržní sílu finalizujících článků komoditní vertikály, které vedou k propojování jednotlivých subjektů prostřednictvím vertikální integrace.
Kľúčové slová:cenové aspekty, komoditní vertikála, agrobyznys, potravinářská pšenice, pekárenský průmysl

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..