Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posouzení pozice podniku v regionu s využitím finanční analýzy
Autor: Bc. Kateřina Štilárková
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Posouzení pozice podniku v regionu s využitím finanční analýzy
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je finanční analýza vybrané společnosti na základě rozboru účetních výkazů za období 2006 -- 2010. Součástí práce je také zhodnocení pozice daného podniku v regionu z hlediska konkurence. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První teoretická část vysvětluje za pomoci odborné literatury základní pojmy a popisuje jednotlivé metody finanční analýzy. Praktická část zahrnuje charakteristiku podniku, vlastní finanční analýza obsahuje horizontální a vertikální analýzy, analýzu poměrových ukazatelů, analýzu pyramidových soustav ukazatelů a metody predikce tísně. V závěru práce je provedeno celkové zhodnocení finanční situace podniku a navrženo doporučení vyplývající z výsledků provedené analýzy.
Kľúčové slová:finanční analýza, analýza poměrových ukazatelů,, soustavy ukazatelů, vertikální analýza, horizontální analýza, finanční ukazatele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..