Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sestavení dlouhodobého finančního plánu na základě finanční analýzy
Autor: Ing. Sabina Lasáková
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Sadílek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Sestavení dlouhodobého finančního plánu na základě finanční analýzy
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je vyhodnotit finanční situaci podniku v letech 2005 až 2009 pomocí finanční analýzy a na základě finanční analýzy sestavit dlouhodobý finanční plán. Práce je složena z teoretické části, která obsahuje poznatky o finanční analýze a finančním plánování podniku a o způsobu sestavování jednotlivých výkazů získané z odborné literatury uvedené v přehledu literatury. Praktická část je věnována výpočtu ukazatelů finanční analýzy podniku v letech 2005 až 2009, vyhotovení dlouhodobého plánu v letech 2010 až 2014 a nakonec výpočtu ukazatelů finanční analýzy z výsledků získaných z dlouhodobého finančního plánu. V závěru práce je situace podniku zhodnocena a jsou doporučena řešení ke zlepšení finanční situace.
Kľúčové slová:Finanční plán, Finanční analýza, Poměrové ukazatele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..