Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identification number: 1647
University e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)
Externí člen SZ - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of financial analysis in the preparation of financial plan
Written by (author): Ing. Jiří Lužný
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Opponent:Ing. Jan Ledabyl
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Summary:Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy vybraného podniku na základě účetních výkazů, identifikace faktorů, které vývoj finanční situace v podniku ve sledovaných letech 2004 -- 2008 největší měrou ovlivnily, a sestavení finančního plánu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí -- části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou uvedeny pojmy, které souvisí s finanční analýzou a v části praktické jsou použity pro zhodnocení finanční situace základní techniky finanční analýzy -- vertikální a horizontální analýza, analýza poměrových ukazatelů, analýza pyramidových soustav ukazatelů, modely predikce finanční tísně a plánované výkazy. Na základě provedené analýzy je sestaven dlouhodobý finanční plán v horizontu pěti let.
Key words:finanční analýza, ohl žs, finanční plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..