Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikační číslo: 1647
Univerzitní e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Autor: Ing. Jiří Lužný
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Ledabyl
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy vybraného podniku na základě účetních výkazů, identifikace faktorů, které vývoj finanční situace v podniku ve sledovaných letech 2004 -- 2008 největší měrou ovlivnily, a sestavení finančního plánu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí -- části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou uvedeny pojmy, které souvisí s finanční analýzou a v části praktické jsou použity pro zhodnocení finanční situace základní techniky finanční analýzy -- vertikální a horizontální analýza, analýza poměrových ukazatelů, analýza pyramidových soustav ukazatelů, modely predikce finanční tísně a plánované výkazy. Na základě provedené analýzy je sestaven dlouhodobý finanční plán v horizontu pěti let.
Klíčová slova:finanční analýza, ohl žs, finanční plán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..