Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Finančná analýza podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Autor: Ing. Andrea Dubnická
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Finančná analýza podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť finančnú analýzu spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v období rokov 1997 až 2007. Doplňujúcim cieľom bolo prevedenie regresnej analýzy a následné zhrnutie všetkých dosiahnutých výsledkov oboch analýz. V teoretickej časti boli ozrejmené jednotlivé postupy výpočtov. V praktickej časti boli dosiahnuté výsledky a hodnoty prehľadne zaznamenané pomocou tabuliek a grafov. Finančná analýza bola prevedená pomocou horizontálnej a vertikálnej analýzy, analýzy pomerových ukazovateľov, predikcie finančnej tiesne podniku. Pomocou regresnej analýzy bol sledovaný dopad jednotlivých vybraných ukazovateľov na rentabilitu celkového vloženého kapitálu. Všetky výpočty boli na záver starostlivo okomentované a doplnené o odporučenia a nové nápady pre zlepšenie finančnej situácie spoločnosti.
Kľúčové slová:regresná analýza, rentabilita, finančná analýza, finančná tieseň podniku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..