Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identification number: 1647
University e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)
Externí člen SZ - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of financial analysis in formulating a financial plan
Written by (author): Ing. Markéta Konečná
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Menšík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Summary:Moje diplomová práce je zpracována na téma: "Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu." Finanční analýzu jsem vytvořila pro ZOD Ludmírov, jehož hlavní činností je zemědělství s následným využitím živočišné produkce k dalšímu zpracování a finalizaci výroby. Obsahem diplomové práce je finanční analýza ZOD Ludmírov, která poukazuje na hospodaření podniku během minulých pěti let. Další části práce je sestavení finančního plánu, který navazuje na finanční analýzu a je vytvořen na dobu pěti let. Finanční plán prezentuje budoucí vývoj podniku a jednotlivé odhady plánu mohou podniku pomoci v rozhodování v následujících letech.
Key words:budoucí vývoj, finanční analýza, finanční plán, zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..