Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikační číslo: 1647
Univerzitní e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Autor: Ing. Markéta Konečná
Pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jaromír Menšík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Abstrakt:Moje diplomová práce je zpracována na téma: "Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu." Finanční analýzu jsem vytvořila pro ZOD Ludmírov, jehož hlavní činností je zemědělství s následným využitím živočišné produkce k dalšímu zpracování a finalizaci výroby. Obsahem diplomové práce je finanční analýza ZOD Ludmírov, která poukazuje na hospodaření podniku během minulých pěti let. Další části práce je sestavení finančního plánu, který navazuje na finanční analýzu a je vytvořen na dobu pěti let. Finanční plán prezentuje budoucí vývoj podniku a jednotlivé odhady plánu mohou podniku pomoci v rozhodování v následujících letech.
Klíčová slova:budoucí vývoj, finanční analýza, finanční plán, zemědělství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..