Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Finanční analýza vybraného podniku
Autor: Zdeňka Vlasáková
Pracovisko: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Bant
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Finanční analýza vybraného podniku
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy finanční situace vybraného podniku, odhalení silných a slabých stránek ve finančním hospodaření a návrh opatření pro další vývoj v oblasti finančního hospodaření. Práce se skládá ze dvou částí -- z teoretické a z praktické. Teoretická část definuje pojem finanční analýza a její nejčastěji používané metody. V praktické části jsou uplatněny základní techniky finanční analýzy - horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, pyramidový rozklad a predikce finanční tísně. Pomocí sledovaných postupů bylo zjištěno, že podnik je finančně zdravý.
Kľúčové slová:Poměrové ukazatele, Horizontální analýza, Vertikální analýza, Predikce finanční tísně podniku, Pyramidový rozklad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..